Aktywna tablica sprawozdanie dyrektora szkoły 2021

Pobierz

Utworzono: 07 wrzesień 2021. rozporządzenia, do dnia 30 czerwca 2021 r. - organy prowadzące składają wojewodom sprawozdania - zgodnie z § 17 ww.. Terminy sprawozdań określone zostały w §16 i §17 rozporządzenia [1].W związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości zmiany wniosku o udział w Programie Aktywna tablica (kalkulacja kosztów) w zakresie rodzaju i liczby pomocy dydaktycznych, uprzejmie informujemy, że wsparcie finansowe jest udzielane w formie dotacji, a tym samym jest udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.. występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udział w Programie.Wniosek o udział w Programie, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, może być złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej .Aktywna Tablica - sprawozdanie z programu - Szkoła Podstawowa w Bożem 2019/2020 .. Do wspierania dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK, powołano Nauczycielski Zespół Samokształceniowyw ; Powołano Międzyszkolną Sieć Współpracy Nauczycieli Szkół Podstawowych w Szestnie i Bożem.. z 2021 r. poz. 305) Zgodnie z art. 150 powyższej ustawy, dysponent części budżetowej udzielając dotacji celowej, w .Jesteś tutaj: Strona główna » Załatwianie spraw » Programy rządowe » Wzory sprawozdań z realizacji rządowego programu "Aktywna Tablica" dla dyrektorów..

Dyrektor szkoły w terminie do 4 września 2021r.

rozporządzenia.. Nowy harmonogram programu zostanie opublikowany po wejściu w życie nowelizacji rozporządzenia.. Nauczyciele brali udział w szkoleniach organizowanych zarówno w ramach programu "Aktywna tablica", jak również szukali własnych możliwości dalszego zawodowego rozwoju.Czerwiec 23, 2022 Sprawozdanie merytoryczne z realizacji rządowego programu "Aktywna tablica" za 2021 r. Dotyczy podmiotów z terenu województwa łódzkiego, które w roku 2021 otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu "Aktywna tablica".Uprzejmie informuję, że Gmina Miejska Kraków w dniu 2 listopada 2021 roku podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna Tablica".. Plany nadzoru pedagogicznego 2021/2022; Wzory dokumentów kontrolnych 2021/2022; Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2021/2022; Kontrola i wspomaganie.. Jej .AKTYWNA TABLICA - edycja 2021 - do 14 września organy prowadzące szkoły składają wniosku o udział w programie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty Czytaj więcej o: RZĄDOWY PROGRAM "AKTYWNA TABLICA" EDYCJA 2021 - NOWELIZACJA PROGRAMU - SKŁADANIE WNIOSKÓW PRZEZ ORGANY PROWADZĄCE 24 czerwca 2021Sprawozdanie z realizacji rządowego projektu Aktywna Tablica Zrealizowane zadania programu: Wyznaczenie koordynatora oraz zespołu wspierającego pracę nauczycieli oraz dyrektora podczas realizacji projektu w SP nr 16 Uczestniczenie przez nauczycieli naszej szkoły w szkoleniu z zakresu stosowania TIK2 czerwca 2021 Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Rządowego programu "Aktywna tablica" 2020 r. Dotyczy: podmioty, które otrzymały wsparcie finansowe w 2020 r. w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, WójtowieAktywna Tablica - edycja 2021; Aktywna Tablica - edycja 2020 "Miarka: szkoła z tradycją - wzmocnienie potencjału edukacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im..

Termin składania wniosków przez szkoły do organów prowadzących mija 4 września 2021 roku.

3101; .. Klasy 1-3 2021/2022 | Klasy 4-8 2021/2022 | Komunikaty | Oddziały przedszkolne 2021/2022 | Wydarzenia 2021/2022.. Sprawozdanie z realizacji Programu Rządowego "Aktywna Tablica - edycja 2020/2021".. Zgodnie z § 1 ust.. W przypadku pytań z zakresu spraw finansowych informacji udziela p. Magdalena Lipiec tel.. 5 .Kilka słów o projekcie "Aktywna tablica" 02.11.2021 Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "AKTYWNA TABLICA".Historia szkoły; Patron szkoły; 75-lecie; Ceremoniał szkolny; Działania cykliczne; .. Arkusze kontroli; Arkusze obserwacji zajęć .W latach 2021-2024 będzie kontynuowany rządowy program Aktywna Tablica.. Kalendarz roku szkolnego 2021/2022; Kalendarium Dyrektora; Nadzór pedagogiczny.. Wzory sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica za 2021 r. Powrót Wzory sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica za 2021 r. 21.06.2022 Materiały Dyrektor szkoły - sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica za 2021 r.Czytaj więcej o: Wzory sprawozdań z realizacji Programu "Aktywna tablica" dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących Czerwiec 14, 2022 Komunikat dla dyrektorów szkół dotyczący stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022Nowe wzory sprawozdań z realizacji rządowego programu "Aktywna Tablica" dla dyrektorów szkół i organów prowadzących za rok 2021 - Kuratorium Oświaty w Kielcach Jesteś tutaj: Strona główna » Załatwianie spraw » Programy rządowe » Nowe wzory sprawozdań z realizacji rządowego programu "Aktywna Tablica" dla..

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu szkoły zobowiązane są złożyć w terminie doSzczegółowe zasady składania wniosków w 2021 roku.

-i-nauka/wzory-sprawozdan-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-za-2021-r zostały zamieszczone sprawozdania Programu "Aktywna tablica" za 2021 .. że szkoły podstawowe i ponadpodstawowe objęte wsparciem finansowym składają organom .Wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji Programu Aktywna tablica za 2021 rok Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowano wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji Programu Aktywna Tablica w 2021 roku.. Sprawozdanie z realizacji programu "Aktywna Tablica" .Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie Aktywna Tablica 2021 (wniosek B2) Wykazy zmian w przepisach Rozporządzenia Karta Nauczyciela i Prawo Oświatowe Pozostałe dokumenty Obowiązki Dyrektora Zadania Dyrektora na każdy miesiąc Nadzór pedagogiczny Plany nadzoru Sprawozdania z nadzoru Inne narzędzia nadzoru Dokumentacja Rady PedagogicznejTerminy składania sprawozdań z realizacji programu: do dnia 15 czerwca 2021 r. - szkoły objęte wsparciem finansowym składają organom prowadzącym sprawozdania - zgodnie z § 16 ust.. 2021; Sprawozdanie 2019 - 2020; Sprawozdanie 2018 - 2019; Sprawozdanie 2017 - 2018; .. które wspierają Dyrektora szkoły i .Sprawozdania z realizacji programu "Laboratoria przyszłości" w 2021 roku Administratorzy programu "Laboratoria przyszłości" zapraszają przedstawicieli organów prowadzących szkoły, które uczestniczą w programie, na otwarty webinar dotyczący składania przez organy prowadzące sprawozdań z realizacji programu w 2021 roku.Dotyczy: podmioty, które otrzymały wsparcie finansowe w 2020 r. w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie oraz Przedstawiciele innych organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz SOSW, Dyrektorzy szkół z terenu województwa warmińsko-mazurskiego W imieniu MEiN uprzejmie informujemy, że w dniu 8 czerwca 2021 r. została dokonana korekta […]Plany pracy na rok szkolny 2021/2022; Kalendarz..

Wykaz szkół, które otrzymały dofinansowanie znajduje się w załączniku.z dopiskiem: Sprawozdanie finansowe z realizacji programu "Aktywna tablica 2021 rok".


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt