Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z marskością wątroby

Pobierz

Zadania pielęgniarki w terapii pacjenta chorego na padaczkę.. A. system w pełni kompensacyjny,Omów zasady opieki nad pacjentem z obrzękiem płuc.. Silny ból w okolicy lędźwiowej., 2.. Wątroba pełni wiele ważnych dla życia funkcji tj. metabolicznych, wydzielniczych i wydalniczych oraz krążeniowych.. przeprowadzi edukację .Przedstaw zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z ostrym stanem zapalnym jamy ustnej po leczeniu cytostatykami na przykładzie doświadczeń z zajęć klinicznych.. Problemy pielęgnacyjne i komunikacyjne w opiece nad pacjentem z Chorobą Alzheimera.. Zalecenia dietetyczne w przewlekłych schorzeniach wątroby.. Bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.. Rola personelu pielęgniarskiego w opiece nad chorym z udarem mózgu.14.. Pełni istotną rolę w metabolizmie węglowodanów, tłuszczy i białek.. Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.Praca magisterska na temat Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z marskością wątroby Temat, spis treści, plan pracy.. Terminologia ICNP jest narzędziem umożliwiającym przejrzyste skonstruowanie procesu pielęgnowania pacjentów z tym schorzeniem.Model opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem z marskością wątroby.. SEMINARIUM - mgr Dorota Kaszuba - 30.10.2015, 16.10.2015, 21.01.2015.. Ból i zawroty głowy spowodowane nadciśnieniem tętniczym., 3..

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z marskością wątroby.

Omów przygotowanie pacjenta z cukrzycą do samokontroli na przykładzie wybranego pacjenta poznanego podczas zajęć klinicznych.4.. 4.Trzecia część pracy przedstawia opracowanie 13 diagnoz pielęgniarskich występujących u pacjenta z marskością wątroby w przebiegu WZW typu C oraz sposoby ich rozwiązania.. Opieka pielęgniarska nad chorym z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy.. Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z padaczką PROMOTOR: dr Joanna Żółtańska TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ 1.. Sformułowanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta.. Terminologia ICNP jest narzędziem umożliwiającym przejrzyste skonstruowanie procesu pielęgnowania pacjentów z tym schorzeniem.W leczeniu szpitalnym zadania pielęgniarki są następujące 2 : przyjęcie chorego i pomoc w adaptacji do środowiska szpitalnego niejednokrotnie może to być pierwsza w życiu hospitalizacja i w takiej sytuacji pobyt w szpitalu powoduje konieczność dostosowania się do panującego tam trybu życia, przestrzegania pewnych zasad .12.. Zadania pielęgniarki w przygotowaniu pacjentów do badań specjalistycznych w chorobach układu moczowego oraz w opiece nad pacjentem w czasie i po badaniach .Opieka pielęgniarska nad pacjentem z reumatoidalnym zapaleniem stawów..

Zobacz pracę na temat Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z marskością wątroby.

Jakość życia pacjenta ze stomią jelitową z uwzględnieniem wpływu funkcji edukacyjnej pielęgniarki.. Określenie planu indywidualnej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem.. Zobacz 13,514 pozycji.Ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego w przebiegu marskości wątroby.. Opieka pielęgniarska nad chorym z marskością wątroby 14.. Czynniki ryzyka oraz ich modyfikacja w profilaktyce schorzeń układu krążenia.. Zespół wątrobowo-nerkowy (HRS, hepatorenal syndrome) występuje u 5 ‒ 15% chorych z objawami zaawansowanej niewydolności wątroby i jest zaliczany do najgroźniejszych powikłań marskości wątroby [1, 2].. Opieka pielęgniarska nad chorym z przewlekłym zapaleniem trzustki.. Omów przygotowanie pacjenta z cukrzycą do samokontroli.Problemy pielęgnacyjne i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z zespołem wątrobowo-nerkowym (HRS, hepato-renal syndrome) Problem pielęgnacyjny Zadania pielęgniarki Osłabienie, wyniszczenie organizmu w przebiegu niewy-dolności wątroby, narastania parametrów wątrobowych Przygotowanie chorego do badań obrazowych (USG, KT),Proces pielęgnowania pacjenta z kłębuszkowym zapaleniem nerek Kategoria » Nefrologia Problemy pielęgnacyjne: 4.. Pielęgnowanie pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego ..

Opieka pielęgniarska nad chorym z marskością wątroby.

Planowanie i realizacja działań pielęgniarskich nad pacjentem z chorobą nerek.. Model opieki nad pacjentem został opracowany na podstawie teorii opieki Dorothy Orem.. Obrzęki wynikające z zaburzenia procesu filtracji w kłębuszkach nerkowych oraz zatrzymanie wody.. rozpozna, zdiagnozuje oraz oceni stan bio-psychospołecznego pacjenta hospitalizowanego z powodu chorób narządów wewnętrznych, C3.. Pacjent z rozpoznaną astmą oskrzelową, nie posiada wiedzy dotyczącej czynników wyzwalających objawy astmy, ani też motywacji do podjęcia zgłębienia wiedzy.. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z padaczką 10.. Zadania pielęgniarki wobec pacjenta w stanie zagrożenia życia z przyczyn kardiogennych.. Opieka pielęgniarska nad pacjentem ze szpiczakiem mnogim 11.. Zadanie 0.Głównymi powikłaniami WZW typu C jest marskość wątroby,zwłóknienie wątroby jak również rak wątrobowokomórkowy.CelCelem pracy było przedstawienie roli pielęgniarki w opiece nad pacjentem z zapaleniem wątroby typu C.Prezentacja przypadkuW pracy przedstawiono proces pielęgnowania z wykorzystaniem metody indywidualnego przypadku .WSTĘP.. 8.Zaburzenia oddychania w przebiegu choroby nowotworowej.. Omów zasady żywienia w okresie leczenia cytostatykami i po jego zakończeniu.. Rozwija się zwykle w późniejszych stadiach choroby wątroby, a obraz kliniczny prezentuje objawy zaawansowanej jej postaci i nadciśnienia wrotnego.Bardzo dużą rolę w pielęgnacji nad pacjentem z zapaleniem wątroby typu C odgrywa pielęgniarka, która za nadrzędny cel ma poprawę jakości życia pacjenta..

Udział pielęgniarki w opiece nad chorym z wadą serca.

Diagnoza pielęgniarska u pacjentów z chorobą zapalną nerek i dróg moczowych, mocznicą.. Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe wzory oraz przykłady.. Pielęgniarstwo neurologiczne.. Który z systemów pielęgnowania wg Orem, powinien być zastosowany w opiece nad pacjentem?. Diagnoza pielęgniarska i udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych wykonywanych w chorobach układu oddechowego.. Na stronie spis treści, plan pracy.. Problemy pielęgnacyjne pacjentów ze schorzeniami układu krwiotwórczego 16.Pacjent z marskością wątroby - opieka pielęgniarska.. Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z ostrym i przewlekłym zapaleniem pęcherzyka żółciowego.. Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z marskością wątrobyZadaniem pielęgniarki w opiece nad pacjentem z marskością wątroby jest poprawa jakości życia pacjentów, minimalizowa-nie ryzyka powikłań oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych.. Rozwija się zwykle w późniejszych stadiach choroby wątroby, a obraz kliniczny prezentuje objawy zaawansowanej jej postaci i nadciśnienia wrotnego.Podstawowe zadania wykonywane przez pielęgniarki w odniesieniu do pacjentów hospitalizowanych to kompleksowa pielęgnacja i opieka medyczna w zakresie schorzenia będącego powodem hospitalizacji, nawiązanie kontaktu z pacjentem i zdobycie jego zaufania oraz pomoc w zaadaptowaniu się chorego do warunków szpitalnych i do funkcjonowania poza murami lecznicy po wypisaniu ze szpitala.WSTĘP.. Poinformowanie o konieczności przyjmowania leków obniżających ciśnienie w układzie wrotnym.. Celem działań pielęgniarki w opiece nad pacjentem, u którego występuje nietrzymanie moczu jest: A. stwierdzenie przyczyny nietrzymania moczu, B. zapobieganie infekcjom układu moczowego, odleżynom, C. prowadzenie bilansu płynów, D. zapobieganie moczeniu się chorego.. Przedstaw zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z ostrym stanem zapalnym jamy ustnej po leczeniu cytostatykami.. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z boreliozą - studium przypadku; Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z ostrą biegunką infekcyjną.. Udział pielęgniarki w diagnostyce chorób układu .Zadanie 0.. Problemy pielęgnacyjne w opiece nad chorym z niewydolnością nerek 15.. Jego zadaniem jest zapewnienie pacjentowi kompleksowej opieki pielęgniarskiej.Zadaniem pielęgniarki w opiece nad pacjentem z marskością wątroby jest poprawa jakości życia pacjentów, minimalizowanie ryzyka powikłań oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych.. Zespół wątrobowo-nerkowy (HRS, hepatorenal syndrome) występuje u 5 ‒ 15% chorych z objawami zaawansowanej niewydolności wątroby i jest zaliczany do najgroźniejszych powikłań marskości wątroby [1, 2].. Marskość wątroby, to choroba o różnym przebiegu.Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentką z rakiem szyjki macicy.. zaplanuje oraz wdroży plan opieki nad pacjentem hospitalizowanym w oddziale wewnętrznym/ kardiologicznym/ nefrologii, C4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt