Szkolny plan nauczania technik pojazdów samochodowych

Pobierz

PROGRAM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH z KOWEZ i U z dnia r. MODYFIKATORZY PROGRAMU: 4.. Mogą podjąć pracę zawodową lub kontynuować naukę na uczelniach wyższych, w tym na najbliższej programowo Politechnice Poznańskiej.. Uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.. PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWEGO DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH e Lp.. 2012 poz. 204 z późn.. TABELA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Na podstawie aktów prawnych: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z późn.. CELE KSZTAŁCENIA.. klasa 3BWc.1 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ TYP SZKOŁY: Technikum 1.. ** dla młodocianych pracowników wymiar godzin określają przepisy Kodeksu PracyOd roku szkolnego 2017/2018 kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest realizowane w klasach pierwszych 4-letniego technikum.. *w szkolnym planie uwzględnia się również wymiar godzin zajęć określonych w par.. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (196 godz.) Szkolny plan .Mechanik pojazdów samochodowych jest zawodem o charakterze usługowym.. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Technik pojazdów samochodowych to kierunek związany z obsługą współczesnych .XI..

Technik pojazdów samochodowych.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 16 stycznia 2015 r. technik pojazdów samochodowych 311513Absolwenci technikum po ukończeniu nauki uzyskują tytuł TECHNIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.. Posiadają dobre przygotowanie techniczne, zarówno teoretyczne jak i praktyczne.. 1 Brygady Pancernej im.. n w I Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa y a L w y e a II III tr tr tr tr tr tr 1 Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym 1 1 1 32 2 Podstawy konstrukcji maszyn 3 3 1 1 4 128 3 Silniki pojazdów samochodowych 2 2 2 2 4 1281 Zawód: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kod Zawodu: 311 [52] Program praktyk zagranicznych nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego I.. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektroniczych układów pojazdów samochodowych (585 godz.) MG.43.. Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy .. PLANY NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH .7.. Bohaterów Westerplatte (Technikum nr 12, Branżowa Szkoła I stopnia nr 12) .. 2 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, t.j.. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (M.18.. )Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (MG.43) 4 Wiedza o kulturze 1 1 1 30 5 Historia 1 1 1 1 2 60 6 Wiedza o społecze ństwie 1 1 1 30 7 Podstawy przedsi ębiorczo ści 2 2 2 60 ..

Technik pojazdów samochodowych 311513 MOT.05.

Mechanik pojazdów samochodowych, w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań i liczby zatrudnionych osób w zakładzie, może swoją pracę wykonywać indywidualnie lub w zespole 2-3 osobowym pod nadzorem brygadzisty.Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Zawód: Technik Pojazdów Samochodowych 311513.. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych .Ramowe plany nauczania na rok szkolny 2021/2022 : Wykaz zajęć dydaktycznych w cyklu kształcenia (Szkolne plany nauczania) Zespołu Szkół Technicznych dla klas : czwartych po gimnazjum - Obowiązuje uczniów przyjętch w roku szkolnym 2018/2019 : trzecich po gimnazjum - Obowiązuje uczniów przyjętch w roku szkolnym 2019/2020PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH..

Kwalifikacja MG.12Plan nauczania o strukturze przedmiotowej.

Podbudowa programowa: gimnazjum .. Plan nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych o strukturze modułowej - tabela .12 .. ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.. Plan nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych o strukturze modułowej - tabela .12 .. ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.. 4 ust.. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych w 5-letnim technikum - od roku szkolnego 2019/2020 orazTechnik pojazdów samochodowych jest to kierunek związany z obsługą pojazdów samochodowych.. Technik pojazdów samochodowych na podbudowie 311513 MOT.02.. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych uwzgl ędnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik pojazdów samochodowych; symbol.. Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych wSzkolny plan nauczania dla zawodu technik pojazdw samochodowych (311513) Program nauczania dla zawodu technik pojazdw samochodowych (311513) Szkolny plan nauczania dla zawodu mechanik pojazdw samochodowych (723103) Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdw samochodowych (723103)Szkolne plany nauczania dla Branżowej Szkoły I Stopnia..

technik budownictwa 311204 BUD.08.

Postanowienia ogólne 1.. Technik procesów drukowania pgf.02.Technik pojazdów samochodowych - Zespół Szkół Samochodowych im.. zm.), .Szkolny plan nauczania Typ szkoły: Technikum - 5-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik pojazdów samochodowych: symbol 311513 Kwalifikacje: r r r r r r r r r r 1 Język polski 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 16 480 2 Język angielski 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 12 360 3 Język niemiecki 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 8 240 4 Plastyka 1 1 1 30 5 Historia 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 8 240 6 Wiedza o społeczeństwie 1 1 1 1 2 60Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ /2/ Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa programowa: gimnazjumProjekty programów nauczania zawodu 2019. technik budownictwa 311204 BUD.01.. m.in. religii lub etyki oraz wychowania do życia w rodzinie.. Cykl kształcenia: 4 semestry (2 lata) Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: MG.12.. Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego.. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 735 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 735 godzin.2.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodachPlan nauczania o strukturze przedmiotowej.. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY 3.. Technik pojazdów samochodowych.. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu .. zm.), .Szkolny plan nauczania Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik pojazdów samochodowych: symbol 311513 Kwalifikacje: tr tr tr tr tr tr tr tr 1 Język polski 3 3 3 3 3 3 2 4 12 360 2 Język angielski 2 2 2 2 3 3 2 4 10 300 3 Język niemiecki 2 2 1 1 1 1 1 1 5 150 4 Wiedza o kulturze 1 1 1 30 5 Historia 1 1 1 1 2 60 6 Wiedza o społeczeństwie 1 1 1 30TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 NA PODBUDOWIE KWALIFIKACJI MG.18 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ TYP SZKOŁY: 5-LETNIE TECHNIKUM RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY Warszawa 2017 .. Podstawą opracowania programu są: podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych; program nauczania w zawodzie technik pojazdów samochodowych; projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji .Rozkład materiału nauczania - montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych M3.J2-J3 - klasa 3 : Rozkład materiału nauczania - grafika inżynierska M8 - klasa 3: Podstawa programowa dla zawodu technik mechatronik od roku 2019: Technik pojazdów samochodowych Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowychPODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE.. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY 2.. Kwalifikacja MG.12.. Plan lekcji Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt