Spośród lektur obowiązkowych innych niż latarnik

Pobierz

Zilustruj go innym niż w przytoczonym fragmencie wydarzeniem z Kamieni na szaniec.. Tytuł: .. Tytuł:Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik Juliusz Słowacki, Balladyna wiersze wybranych poetów Inne lektury obowiązkowe (zgodne z podstawą programową), do których również można się .. Apr 26, 2021Podaj ty.. Bohater: .. Do podanej tezy sformułuj argument.. Podaj tytuł tej lektury oraz jej bohaterów, których zachowanie jest potwierdzeniem trafności tego stwierdzenia.. Uzasadnij swój wybór, przywołując sytuację z lektury.Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik Juliusz Słowacki, Balladyna Inne lektury obowiązkowe (zgodne z podstawą programową), do których również można się odwołać Klasy VII i VIII Jan Kochanowski, wybór pieśni i trenów, w tym tren I, V Ignacy Krasicki, Żona modna Adam Mickiewicz, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskieSpośród lektur obowiązkowych, innych niż Quo vadis, wybierz tę, której bohater musiał stawić czoła wyzwaniom.. Każdy temat będzie wymagał odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej ORAZ/LUB do utworu bądź utworów samodzielnie wybranych przez uczniaFraszki - Kochanowski jest autorem fraszek o najróżniejszej tematyce - refleksyjnej, filozoficznej, miłosnej, biesiadnej.. Opisz krótko, czym bohater zawinił i jak za to płaci.. W uzasadnieniu przywołaj sytuację z tej lektury, ilustrującąLista lektur obowiązkowych Klasy VII i VIII Charles Dickens, "Opowieść wigilijna" Aleksander Fredro, "Zemsta" Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII, VIII Aleksander Kamiński, "Kamienie na szaniec" Ignacy Krasicki, "Żona modna" Adam Mickiewicz, "Reduta Ordona",Jun 16, 20203 lista lektur obowiązkowych klasy vii i viii charles dickens, "opowieść wigilijna" aleksander fredro, "zemsta" jan kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren i, v, vii, viii aleksander kamiński, "kamienie na szaniec" ignacy krasicki, "żona modna" adam mickiewicz, "reduta ordona", "śmierć pułkownika", "świtezianka", "dziady" część …May 24, 2022Lista lektur obowiązkowych znajduje się na stronie 3 tego arkusza egzaminacyjnego..

Spośród lektur obowiązkowych, innych niż .

Podaj tytuł tej lekturylista lektur obowiązkowych* klasy vii i viii charles dickens, opowieść wigilijna aleksander fredro, zemsta jan kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny: i, v, vii, viii aleksander kamiński, kamienie na szaniec ignacy krasicki, żona modna adam mickiewicz, reduta ordona, śmierć pułkownika, świtezianka, dziady część ii, wybra- ny …Jun 16, 2020Data: 15 kwietnia 2019 Godzina rozpoczęcia: 9:00 Czas pracy: 120 minut Liczba punktów: 50 dostępne także: • w formie testuMay 24, 2022Spośród lektur obowiązkowych - innych niż Zemsta - wybierz tę, która potwierdza trafność stwierdzenia Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.. Sławomir Mrożek, .. Podaj tytuł tej lektury oraz jej bohatera.. Quo vadis, wybierz tę, której bohaterUczeń będzie dokonywał wyboru spośród: tematu o charakterze twórczym (np. opowiadanie twórcze) oraz.. Tytuł lektury: .1.. Spośród lektur obowiązkowych, innych niż Świtezianka, wybierz tę, w której pojawia się postać fantastyczna dająca wskazówki ludziom, jak żyć dobrze.. Kamienie na szaniec: Kamiński: EPIKA: OPOWIEŚĆ: Ziele na kraterze: Wańkowicz: EPIKA: POWIEŚĆLista lektur obowiązkowych Klasy VII i VIII Charles Dickens, Opowieść wigilijna Aleksander Fredro, Zemsta Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII, VIII Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec Ignacy Krasicki, Żona modna Adam Mickiewicz, RduetaOdonr a, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziadyczęść II, wybranyMay 12, 20227 days agoLista lektur obowiązkowych Klasy VII i VIII Charles Dickens, Opowieść wigilijna Aleksander Fredro, Zemsta Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII, VIII Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec Ignacy Krasicki, Żona modnaMay 25, 20212..

Podaj tytuł lektury i jej bohatera.

Spośród lektur obowiązkowych innych niż Latarnik wybierz tę, której bohater odbył podróż, która miała znaczący wpływ na jego życie.. tematu o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, artykuł, przemówienie).. Spośród lektur obowiązkowych, innych niż Kamienie na szaniec, wybierz tę, której bohater musi podjąć trudne wyzwanie.. W uzasadnieniu przywołaj sytuację z tej lektury, ilustrującą twoją argumentację.. Motyw zbrodni i kary był popularny w literaturze epoki romantyzmu.. Podaj tytuł tej lektury oraz jej bohatera.. Nazwij tego bohatera fantastycznego.. Uzasadnij swój wybór.. Do gór i lasów - poetycka biografia autora, kładąca nacisk na zmienność losu (ważne porównanie takiej zmienności do dziejów greckiego bożka Proteusza, przybierającego różne postacie).. Podaj tytuł lektury i .Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik Juliusz Słowacki, Balladyna Inne lektury obowiązkowe (zgodne z podstawą programową), do których również można się odwołać Klasy VII i VIII Jan Kochanowski, wybór pieśni i trenów, w tym tren I, V Ignacy Krasicki, Żona modna Adam Mickiewicz, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskieSpośród lektur obowiązkowych, innych niż "Żona modna", wybierz tę, której bohater mógłby podsumować swoje postępowanie przywołanymi powyżej słowami..

Podaj tytuł tej lektury oraz jej bohatera.

Spośród lektur obowiązkowych innych niż wybierz tę, w której miłość bohaterów Zemsta wpłynęła na rozwój wydarzeń.. Juliusz Słowacki, Balladyna .. Uzasadnienie:Apr 13, 20228.2.. Uzasadnij swój wybór..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt