Na rysunku przedstawiono elementy układu oddechowego człowieka

Pobierz

Na podstawie rysunku wyjaśnij jakie są objawy ataku astmy.. 2. wykres przedstawia zależność pomiędzy liczbą papierosów wypalanych przez kobiety w ciągu dnia a ryzykiem .. [i]a) Podaj nazwę enzymu wydzielanego w narządzie oznaczonym literą X i nazwę składnika pokarmowego, który jest przez niego .Na rysunku przedstawiono fragment układu pokarmowego człowieka.. W drogach oddechowych znajduje się orzęsiony, produkujący śluz nabłonek, dzięki któremu powietrze jest oczyszczane, nawilżane i ogrzewane.. b)2,5,4,6,3,1 Ttaatkrzk dzięki wielkieMar 22, 2022Na schemacie przedstawiono budowę układu oddechowego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem budowy tchawicy i płuc.. b) Podaj nazwę narządu oznaczonego na rysunku literą Y i określ funkcję, jaką pełni ten narząd w układzie pokarmowym.Na rysunku przedstawiono pęcherzyki płucne oplecione siecią naczyń krwionośnych.. Wpisz odpowiednie nazwy wybrane spośród podanych.. oraz przedstawia związek ich budowy z pełnioną funkcją; 2) opisuje przebieg wymiany gazowej w tkankach i w płucach oraz przedstawia rolę krwi w transporcie gazów oddechowych;1. a) Podaj nazwy elementów budowy oznaczonych literami A, B oraz C na schemacie.. Korzystając ze schematu, wykaż związek budowy przedstawionych nabłonków A i B z funkcją, jaką pełnią w układzie oddechowym.. Przyporządkuj nazwy elementów układu oddechowego funkcjom podanym w tabeli..

Rysunki przedstawiają elementy układu oddechowego człowieka.

A - jama nosowa, B - gardło, C - oskrzelaUkład oddechowy człowieka - układ oddechowy u człowieka rozumnego; jednostka anatomiczno-czynnościowa służąca wymianie gazowej - dostarczaniu do organizmu tlenu i wydalaniu zbędnych produktów przemiany materii, którym jest m.in. dwutlenek węgla.. a) Podaj nazwę struktury oznaczonej na rysunku literą B i określ jej funkcję w układzie pokarmowym człowieka.. Podzielona jest za pomocą chrzęstno-kostnej przegrody.rozpoznaje elementy budowy układu oddechowego (na schemacie, modelu, rysunku, według opisu itd.). Gimnazjum - Biologia.. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów .1) podaje funkcje części układu oddechowego, rozpoznaje je (na schemacie, modelu, rysunku, według opisu itd.). Ma byc Ma byc a)1 jama nosowa 2 krtan 3 tchawica 4 pluca 5 oskrzela.. grupa a Układ oddechowy .. imię i nazwisko Test, który masz przed sobą, składa się z 9 zadań.. Question from @Lodowemarzenie - Gimnazjum - Biologia.. Niektóre z nich możesz wykorzystać kilkakrotnie.. Rysunki przedstawiają drogi oddechowe osoby zdrowej i osoby chorej na astmę.. Na schemacie przedstawiono budow ukadu oddechowego czowieka.a) Wpisz (obok liter A - F) nazwy zaznaczonych na rysunku elementw budowy ukadu oddechowego..

Na rysunku została przedstawiona budowa układu oddechowego człowieka.

Niewielki udział w wymianie gazowej ma również skóra .Układ oddechowy składa się z górnych i dolnych dróg oddechowych oraz płuc.. Na rysunku została przedstawiona budowa układu oddechowego człowieka.Wpisz nazwy zaznaczonych na rysunku części układu oddechowego.. b) Podkrel elementy ukadu oddechowego, ktre s okrelane jako drogi oddechowe.Wpisz nazwy zaznaczonych na rysunku części układu oddechowego.. Wpisz odpowiednie numery rysunków - I lub II.. a) Podaj nazwę enzymu wydzielanego w narządzie oznaczonym literą X i nazwę składnika pokarmowego, który jest przez niego rozkładany.. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.. Często spotykane jest ono u chorych w podeszłym wieku, np. długotrwale przebywających w pozycji leżącej, z zaburzeniami świadomości czy połykania.. Wpisz odpowiednie nazwy wybrane spośród podanych.. Na rysunku przedstawiono fragment dróg oddechowych człowieka z uwzględnieniem tchawicy i odchodzących od niej oskrzeli głównych, które różnią się grubością i długością.a) Dokończ zdania.. Drogi oddechowe przedstawia rysunek I b) Podaj nazwy elementów układu oddechowego oznaczonych na rysunku literami A-C.. Uwzglednij zmiany zachodzące w drogach oddechowych i pęcherzykach płucnych chorego.. b) Podaj nazwę procesu zachodzącego w płucach..

... Na schemacie przedstawiono budowę układu oddechowego człowieka.

Rozwiązanie zadania 1 z książki Bliżej biologii 2 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plCharakterystyka poszczególnych elementów układu oddechowego człowieka: Jama nosowa - jest przestrzenią, którą ogranicza wewnętrzna powierzchnia nosa zewnętrznego oraz kości twarzoczaszki, wysłaną błoną śluzową.. Dajcie mi odpowiedzi do tego sprawdzianu .. zatoki, śluz, nabłonek rzęskowy, naczynia krwionośne Funkcja układu oddechowego OczyszczanieNa rysunku przedstawiono fragment układu pokarmowego człowieka.. Podaj jej nazwę.Na rysunku została przedstawiona budowa układu oddechowego człowieka.Wpisz nazwy zaznaczonych na rysunku części układu oddechowego.. Wpisz odpowiednie nazwy wybrane spośród podanych.. Przyporządkuj nazwy elementów układu oddechowego funkcjom podanym w tabeli.. Wyjaśnij na przykładzie jednego, przestawionego na rysunku elementu budowy pęcherzyka płucnego przystosowanie .Układ oddechowy 1.. Wpisz odpowiednie nazwy wybrane spośród podanych.. Oglądasz stare wydanie książki.. b) Zapisz literę, którą na rysunku oznaczono strukturę produkującą wydzielane do dwunastnicy enzymy trawienne.. Niektóre z nich możesz wykorzystać kilkakrotnie.. Wpisz nazwy zaznaczonych na rysunku części układu oddechowego.. Przyporządkuj nazwy elementów układu oddechowego funkcjom podanym w tabeli..

(2 pkt)Na schemacie przedstawiono elementy budowy układu oddechowego człowieka.

Funkcja układu oddechowego Oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń Nawilżanie powietrza Ogrzewanie powietrza Wymiana .. Składają się na niego drogi oddechowe i płuca.. Zadanie 39.. Moze przyklad b potrafi zrobic.. a) Wpisz (obok liter od A do D), nazwy zaznaczonych na rysunku elementów budowy układu oddechowego.. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.. Parzyste płuca stanowią narząd wymiany gazowej.W skład układu oddechowego wchodzą: DROGI ODDECHOWE - Jama nosowa - Gardło - Krtań - Tchawica - Oskrzela WŁAŚCIWY NARZĄD ODDECHOWY - Płuca Narządami pomocniczymi biorącymi udział w ruchach oddechowych są mięśnie: głównie przepona oraz mięśnie międzyżebrowe.W skład układu oddechowego wchodzą: 1. górne drogi oddechowe-• jama nosowa, • gardło, • krtań 2. dolne drogi oddechowe- • tchawica, • oskrzela, • płuca Narządami pomocniczymi biorącymi udział w ruchach oddechowych są mięśnie: głównie przepona oraz mięśnie międzyżebrowe.. i przedstawia ich funkcje oraz określa związek budowy tych elementów z pełnioną funkcją; przedstawia mechanizm wentylacji płuc (wdech i wydech); planuje i przeprowadza obserwację wpływu wysiłku fizycznego na zmiany częstości oddechu;Budowa i funkcjonowanie ukadu oddechowego czowieka.. Niektóre z nich możesz wykorzystać kilkakrotnie.Na rysunku przedstawiono fragment układu pokarmowego człowieka.. Elementy, które tworzą powierzchnię wymiany gazowej, przedstawia rysunek II.. Articles .. produkcja substancji wchodzących w skład spermy co prawda nie potrzebuje na jtr ale wole .Biologia Szkoła podstawowa rozwiązane na rysunku pokazano schemat budowy układu oddechowego przeanalizuj rysunek i wykonaj polecenia DZIĘKI A moze on/a chcial/a tylko przyklad a. gazowaZobacz 1 odpowiedź na zadanie: Dajcie mi odpowiedzi do tego sprawdzianu .. Zdanie 1 [3 pkt.]. Rysunki przedstawiają elementy układu oddechowego człowieka.. Rysunki przedstawiają elementy układu oddechowego człowieka.. Głośnia jest miejscem powstawania głosu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt