Geny i genomy notatka liceum

Pobierz

Zar owno DNA jak i RNA sa, produkowane przez kopiowanie istniejacej, wcze sniej nici DNA (zgodnie z zasada, komplementarno sci Watsona- Cricka).. Wymogi podstawy programowej: Genetyka: Materiał powtórzeniowy z gimnazjum.. Organizmy rozmnażające się płciowo maja dwa zestawy chromosomów: jeden odziedziczony po matcei jeden po ojcu.. MATeMAtyka 1.. W DNA ludzkiej komórki przechowywane jest tyle danych, ile daje się zapisać na 4 płytach CD‑ROM.. informacja o budowie i funkcjonowaniu organizmu, zakodowana w nici DNA.. Badania przyrodnicze.. Gen - odcinek DNA który zawiera informacje o jednym białku lub o jednym fragmencie RNA gen składa się z intronów (odcinki niekodujące) i eksonów (odcinki kodujące sekwencje aminokwasów) introny 90% i eksony 10% Genom - konkretny zapis całkowitej informacji genetycznej danego organizmu 3,3 mld par nukleotydów geny 30% + pozagenowe nukleotydy→ 70% 3% informacji .Genom wszystkie cząsteczki DNA tworzące informację genetyczną organizmu, występuje w jądrze komórkowym, mitochondriach i chloroplastach Nukleoid Miejsce występowania chromosomu w komórce bakteryjnej Niezakodowany odcinek genu Intron Zakodowany odcinek genu Ekson Kariotyp Zestaw chromosomów charakterystyczny dla komórki danego ogrganizmu Chromosomjeżeli geny A (a) i B (b) leżą na dwóch różnych chromosomach, to dziedziczenie obu genów odbywa się zgodnie z prawami Mendla jeżeli geny A i B oraz a i b leżą w jednym chromosomie, to w czasie mejozy dochodzi do wytworzenia dwóch rodzajów gamet: AB lub ab; nie powstaną gamety Ab oraz aB, ponieważ allele A i B oraz a i b leżą w .GENY I GENOMY KARIOTYOTYP To zestaw chromosomów charaterystyczny dla komórki somatycznej organizmu..

Replikacja DNA, geny i genomy, kod genetyczny i ekspresja genów.

Allele to różne formy tego samego genu położone w jednam miejscu.. Związek między genem a cechą .Geny położone są na chromosomach.. Cząsteczki DNA znajdują się w każdej żywej komórce.. Możemy powiedzieć, że organizmy są zaliczane do określonych taksonów.. -wlasciwosci dzieki ktorym pelni funkcje matrycy inf genetycznej : 1. prosta budowa chemiczna.. Przyroda OPERON 4,5,6,7,8.. Nukleotyd składa się z: pięciowęglowego cukry- rybozy lub deoksyrybozy.. Zawierają one informacje o budowie i funkcjonowaniu organizmu.. 23 sierpnia 2013 Babiańska Helena Liceum i Technikum, Sprawdziany.. Klasyfikacja biologiczna ma strukturę hierarchiczną, ponieważ każdy takson jest zbiorem niższego rzędu.Ekspresja informacji genetycznej Genetyka - pozostałe Podaj i uzasadnij/wyjaśnij.. -DNA jest to nosnik informacji genetycznej we wszystkich org.. Wiązanie glikozydowe wiąże cukier z zasadą azotową, czyli .DLA KLAS II LICEUM PROFILOWANEGO-ZAKRES PODSTAWOWY (2 godz. tygodniowo) zgodny z programem nr DKOS-4015-5/02 .. - geny prokariontów i eukariontów, - geny nakładające się.. sposób zapisu informacji genetycznej za pomocą sekwencji nukleotydów w łańcuchu DNA.Wszystkie organizmy są zaliczane do określonych gatunków na podstawie ustalonych kryteriów, np. wspólnych cech albo dzielących ich różnic..

Dzięki niej zostały z zsekwencjonowane genomy wielu organizmów ( zarówno prymitywnych jak i wysoko uorganizowanych ).

[w:] Innowacyjne rozwiązania w technologii żywności i żywieniu człowieka .00385nz a2200181n .. 4 2.Liceum III, zadania na listopad Budowa i rola kwasów nukleinowych.. Miejsce, w którym położony jest gen nazywane jest locus.. DNA mieści się w jądrze komórkowym.. Pierwszym organizmem eukariotycznym, którego genom został już poznany są drożdże, czyli Saccharomyces cerevisiae.kod genetyczny, informacja genetyczna, kodon.. Kod genetyczny - reguła według której zawarta jest w sekwencji .Geny { minimalne fragmenty nici DNA zawierajace, informacje, odpowiedzialna, za dzia lanie kazdej_ niezaleznej_ funkcji w organizmie.. (5 pkt) Dziedziczenie Choroby człowieka Genetyka - pozostałe Ewolucjonizm i historia życia na ziemi Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Adermatoglifia to bardzo rzadkie zaburzenie genetyczne.. Tajemnice przyrody 4,5,6,7,8. reszty fosforanowej (V) jednej z pięciu zasad azotowych: cytozyny (C), tyminy (T), adeniny (A), guaniny (G) lub uracylu (U).. W ten sposób mogą wywoływać różnego rodzaju choroby zwane genetycznymi.Biologia na czasie 1, 2, 3 - zakres podstawowy - Nowa Era.. Budowa nukleotydu może wydawać się prosta.. Genom - suma wszystkich kodujących i niekodujących sekwencji DNA zawartych w haploidalnej liczbie chromosomów.. Strona główna » Sprawdziany » Liceum i Technikum » Biologia na czasie klasa 1,2,3 - zakres rozszerzony - Nowa Era.. Złożony z nukleotydów składających się z zasady azotowej, dezyksyrybozy (cukru prostego i reszty kwasu fosforowego.Nukleotydy - budowa i funkcja.. trójka kolejnych nukleotydów budujących nić DNA, kodująca jeden aminokwas.. Uczeń: 1) przedstawia znaczenie biologiczne mitozy i mejozy, rozróżnia komórki haploidalne i diploidalne, opisuje budowęPonad słowami cz. 1 i 2 LICEUM.. 2. nukleotydy jako podstawowe cegielki .Wirusy (łac. virus "trucizna, jad") - niewielkie cząstki zakaźne infekujące wszystkie formy życia, niezdolne do namnażania się poza komórką gospodarzem.. 1 gen to 1 białko lub 1 cecha.. Z lewej spirala DNA.DNA - kwas dezoksyrybonukleinowy, zawiera informacje o wszystkich cechach organizmu, dzieli się na odcinki zwane genami.. Na przykład najmniejszy znany genom posiadają .Genetyka.. 2 Zasady syntezy kwas ow nukleinowych 1.. Chemiczne podstawy życia.Matura Lipiec 2020, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 19.. Genomy różnych gatunków organizmów różnią się wielkością.. Poniżej zilustrowano mutację, która jest przyczyną mukowiscydozy - choroby genetycznej autosomalnej recesywnej, upośledzającej funkcjonowanie płuc, trzustki i innych narządów.. Wiedza o społeczeństwie 8.. Ocenia się, że w populacji europejskiej choruje 1 na 2500 osób.Genom składa się ze wszystkich cząsteczek DNA obecnych w organizmie, przede wszystkim tych, które tworzą geny (gen jest podjednostką DNA, która determinuje dziedziczone właściwości organizmu, chociażby kolor oczu).. Książka nauczyciela wraz z testami, sprawdzianami, kartkówkami oraz kluczem odpowiedzi do sprawdzianów z poniższych działów: Klasa 1.. Powoduje ono, że dana osoba nie ma linii .DNA - nośnik informacji genetycznej.. Mutacje mogą zahamować ekspresję danego genu.. -jest podwojna nicia, skrecona prawoskretnie ( lewoskretna uzyskujemy w war.labolat.). OG LNA CHEMICZNA I FIZYCZNA CHARAKTERYSTYKA DNA.. Il m'a contactée cet été pour me confier le design graphique de son prochain album « Stradivarius Christmas ».Bortnowska G. Biopolimery jako emulgatory, przeciwutleniacze i stabilizatory emulsji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt