Linia i punkt prace plastyczne

Pobierz

Spotkanie pt. "Gdy linia i punkt się zaprzyjaźnią" odbędzie się pod patronatem przedstawiciela awangardy sztuki abstrakcyjnej Wassila Kandinskiego.· aktywizowanie i kształcenie wyobraźni i myślenia twórczego oraz umiejętności celowego i planowego działania w celu osiągnięcia zamierzonego efektu · kształcenie wrażliwości umiejętności obserwowania otaczającego świata, otwartego stosunku do innych niezrozumiałych niekiedy zjawisk w sztuce, dostrzegania piękna w prostocie 5.1.. Prace ucznia oceniane są za: zgodność z tematem, bogactwo treści, wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, zastosowane .. podejmuje próby różnicowania linii i punktów w działaniach plastycznych, wyjaśnia, czym jest kontur, tłumaczy, na czym .zastosowanych linii i punktów, - określa rolę środków plastycznych użytych przez siebie w pracy plastycznej, - wykonuje pracę z wyobraźni, twórczo wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane przez różnorodne linie i punkty 5.. Notatka Podstawą wszelkich działań rysunkowych są linia i punkt, czyli ślady ołówka, kredki lub innego narzędzia plastycznego.. 2) rozróżnia cechy i rodzaje kompozycji w naturze oraz w sztukach plastycznych (odnajduje je w dziełach mistrzów, a także w tworach i zjawiskach przyrody); tworzy .Linie i punkty a sztuka prehistoryczna Sztuka prehistoryczna - praca plastyczna Barwy w malarstwie..

Linie i punkty a sztuka prehistoryczna .

Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła.. Barwy ciepłe i zimne Płaskie plamy barwne a sztuka Egiptu Plastyka a najbliższe otoczenie Kształty w malarstwie Sporty zimowe Światłocień Sztuka starożytnej Grecji Malarstwo czerwono i czarno figurowe Różne techniki malarskie a sztuka antycznaTemat: Linie i punkty a sztuka prehistoryczna.. Przy ustalaniu stopnia z plastyki, brany jest przede wszystkim pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu.Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych zasad podanych przed rozpoczęciem pracy.. Temat: "Świat linii" - kreska jako kontur.. ramy czasowe prehistoriiTemat: Linia i punkt- Niesamowite zwierzę (lekcja online) Materiał: podręcznik, s.16-17 (do przeczytania), Potrzebne do pracy plastycznej: kartka z bloku rysunkowego lub technicznego, ołówek, gumka Uczeń:-tworzy pracę plastyczną z zastosowaniem różnych linii i punktów Zadanie: Praca plastyczna, podręcznik, str. 17, ćwiczenie 2 lub 1; 3Linia i punkt - terminy: linia, punkt, kontur, kontrast - rodzaje oraz zastosowanie linii i punktu w rysunku - linia jako środek wyrażania ..

Koło fortuny.zróżnicować i zastosować w swojej pracy plastycznej.

plastyka 4, zaznacz malarstwo O rety!. - określa ramy czasowe epoki, - rozpoznaje typowe cechy wytworów sztuki prehistorycznej, - wymienia …- terminy: linia, punkt, kontur, kontrast - rodzaje oraz zastosowanie linii i punktu w rysunku - linia jako środek wyrażania formy, faktury i przestrzeni - tworzenie pracy plastycznej z zastosowaniem różnych linii i punktów - ramy czasowe prehistorii - prehistoryczne malarstwo, rzeźba, architektura, sztuka użytkowa - cechyLinia i punkt 2 - terminy: linia, punkt, kontur, kontrast - rodzaje oraz zastosowanie linii i punktu w rysunku - linia jako środek wyrażania formy, faktury i przestrzeni - tworzenie pracy plastycznej z zastosowaniem różnych linii i punktów - tworzy pracę plastyczną niestarannie, nie stosuje elementów teorii - wymienia rodzaje iLinia i punkt 2 - terminy: linia, punkt, kontur, kontrast - rodzaje oraz zastosowanie linii i punktu w rysunku - linia jako środek wyrażania formy, faktury i przestrzeni - tworzenie pracy plastycznej z zastosowaniem różnych linii i punktów - wymienia rodzaje i kierunki linii, - podaje przykłady zastosowania odmiennych rodzajów linii w .Prace plastyczne nauczyciel oddaje uczniom w dniu oceny..

Krótkie linie potocznie nazywa się kreskami a punkt- kropkami.

Dla przypomnienia Lascaux - jaskinia w południowo-zachodniej części Francji, w której w 1940 roku odkryto rysunki i malowidła wykonane na ścianach w okresie paleolitu.. Zagadnienia programowe: linia jako jeden z głównych środków wypowiedzi plastycznej, linia jako kontur, rodzaje kresek w za- .. wania linii w róż-nych epokach Praca twórcza uczniów - ryso-wanie Uczniowie:-słuchają krótkiej historii zastoso-wania kontu-rów, linii w\ Klasa 4 \ Linia i punkt Zadania twórcze do tematu "Linia i punkt" 514 kB Ćwiczenia, Ćwiczenia dodatkowe, Dodatkowe prace plastyczne, Zadania.. Aby przedstawić dowolne przedmioty i płaszczyzny, w rysuku stosowane są różne linie: długie i krótkie, proste i i krzywe, o miękich lub ostrych krawędziach.Zadania twórcze do tematu "Linia i punkt".. Karta powstała w oparciu o podręcznik wyd.. Aby narysować obraz, artysta nanosi na kartkę w odpowiednie miejsca punkty i linie.. Forma pracy: indywidualna Barwy podstawowe i pochodne Podręcznik str. 25 - 28 - zeszyt ćw.. Od 1963 roku jest zamkni ęta dla zwiedzaj ących.praca z tekstem, Ćwiczenia z korektą nauczyciela.. Linie i punkty a sztuka prehistoryczna - sytuuje epokę w czasie, - wymienia cechy wytworów sztuki .. Poznajęi zwiedzam Przeczytaj wiadomo ści w podr ęczniku ze strony 18.. Plastyka zadania dla klasy IV..

Filtry: Ćwiczenia, Ćwiczenia dodatkowe, dodatkowe prace plastyczne, zadania.

Gamy barwne- ciepła i zimna.. Nowa Era "Do dzieła".. Numer i temat lekcji Treści nauczania podstawowe- omawia wybraną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanych linii i punktów, - wykonuje pracę z wyobraźni, twórczo wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane przez różnorodne linie i punkty, - określa rolę środków plastycznych użytych przez siebie w pracy plastycznej.. Linia, punkt i płaszczyzna są podstawowymi środkami wyrazu artystycznego.. terminy: linia, punkt, kontur, kontrast; rodzaje oraz zastosowanie linii i punktu w rysunku; linia jako środek wyrażania formy, faktury i przestrzeni; tworzenie pracy plastycznej z zastosowaniem różnych linii i punktów; I.1 I.5.. "Dzieciaki do dzieła" to cykl rodzinnych warsztatów plastycznych kierowany do dzieci w wieku 2-5 lat.. Zaloguj się, by mieć dostęp Nowa edycja 2020-2022 \ Klasa 4 Projekt edukacyjny "Sztuka wokół nas" .Plastyka kl 4 sprawdź się - Odkryj karty 1) Od czego zacząć tworzenie pracy plastycznej?. Wylosuj zadanie do wykonania.. Linie i punkty a sztuka prehistoryczna 39 kB Dodatkowe prace plastyczne Zaloguj się, by mieć dostęp Nowa edycja 2020-2022Podstawą wszelkich działań rysunkowych są linia i punkt, czyli ślady ołówka, flamastra, kredki lub innego narzędzia plasycznego.. malarskie, okre ślenie temperatury poszczególnych barw, gamy barwne.. Aby przedstawić dowolne przedmioty i płaszczyzny, w rysunku stosowane są różne linie: długie i krótkie, proste i krzywe, o miękkich lub ostrych krawędziach.Linia i kreska jako środki wyrazu plastycznego - Zintegrowana Platforma Edukacyjna Linia i kreska jako środki wyrazu plastycznego Paweł Pierściński, "Stradów.. Zabawa plastyczna, zgadywanka, określenie miejsca barwy w .Linia i punkt .. Naszym celem jest tworzenie sposobności do międzypokoleniowych, wspólnych działań artystycznych.. a) Od naniesienia linii i punktów b) Od namalowania tła c) Od konturów postaci 2) Kontur to.. a) Obrys elementu na rysunku b) Jaśniejsze i ciemniejsze płaszczyzny c) Cecha danej powierzchni 3) Zróżnicowanie oświetlenia między płaszczyznami to.linie i punkty a sztuka prehistoryczna - sytuuje epokę w czasie, - wymienia cechy wytworów sztuki prehistorycznej, - podaje przykłady dzieł sztuki prehistorycznej, - tworzy w wybranej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką prehistoryczną.. Krótkie linie to kreski, a punkty - to kropki.Zadania twórcze do tematu "Linia i punkt" 514 kB Ćwiczenia, Ćwiczenia dodatkowe, Dodatkowe prace plastyczne, Zadania Zaloguj się, by mieć dostęp Nowa edycja 2020-2022 \ Klasa 4 \ Linia i punkt Poznaję i zwiedzam.. Część prac jest zostawiana w szkole na wystawy i konkursy.. Linie i punkty a sztuka prehistoryczna - sytuuje epokę w .stwarzane przez różnorodne linie i punkty, - określa rolę środków plastycznych użytych przez siebie w pracy plastycznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt