Plan działania na rzecz poprawy dostępności

Pobierz

Odsłony: 6134.W planie na rzecz poprawy zapewniania dostępności Urzędu zostały zaproponowane kierunki działań w trzech obszarach: architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno- komunikacyjnym, o których jest mowa w art. 6 Ustawy.Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.. Zapoznanie z treścią Ustawy o Zapewnieniu Dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przyjmuje się "plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021.Na podstawie art. 14 pkt.. Krzysztof Kurzyński.. ustala się plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021 Na podstawie art. 14 pkt.. Przedłożenie dyrektorowi do zatwierdzenia.Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2022.. 2 pkt 2 ustawy, przekazanie do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły, podanie planu do publicznej wiadomości.. Informacje ogólne Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami1, zwana dalej "ustawą", nakłada na instytucje publiczne obowiązekPlan działania Centrali NFZ na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025 Data sporządzenia: lipiec 2021 r. Opracowanie: Zespół ds. dostępności w entrali NFZ 1.Plan działania Urzędu Komunikacji Elektronicznej na rzecz poprawy zapewnienia dostępności został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz dobre praktyki odnoszące się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności:Plan działania..

Plan działania na rzecz poprawy dostępności.

W planie na rzecz poprawy zapewniania dostępności Ministerstwa zostały zaproponowane kierunki działań w trzech obszarach: architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym, o których jest mowa w art. 6 Ustawy.. .Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2022 I. na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim .. Koordynator.. Opracowanie planu działania o którym mowa w art. 14 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 20219 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu prowadzi szereg działań, które są odpowiedzią na .Pliki do pobrania: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności w pdf.. Poprawiono: 25 wrzesień 2020.. 5 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.. zm.) ustala sięPLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W GMINNYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W SZAMOCINIE..

MP3- plan działania na rzecz poprawy dostępności 2020-2021.

art. 14 w związku z art. 6 (Dz. U. z 2019r.. 2 pkt 2 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.. Opracowanie planu działania na rzecz poprawy dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 Koordynator dostępności poz. 1696, z późn.. zm. ustala się plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: Lp.. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności: architektonicznej,Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 t.j.. Szczegóły.. Data publikacji : 30.03.2021. Rejestr zmian.NA LATA 2020- 2021 Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. ustawy z dnia 9 lipca 9r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r.. listopad 2020 2.Zatwierdzenie przez Starostę Opolskiego Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 do 30 sierpnia 2020 r. 4. poz. 1696, z późn.. Zakres działalności Realizujący Zadania wynikającePlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2023 - dokument w wersji pdf ..

Koordynator oraz Zespół do spraw dostępności.1.

Zakres działalności Sposób, stopień realizacji Kto realizuje 1.. Utworzono: 25 wrzesień 2020. do dnia 30 września 2020 r.o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.. 25 wrzesień 2020.. 2 pkt 2 oraz ust.. KORONAWIRUS - WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW.. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r.. z 2019 r. poz. 1696 z późn.zm.). o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019r.. Miejskie Przedszkole nr 3 w Lędzinach ul. Paderewskiego 17przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez ten podmiot, .. na swojej stronie internetowej, dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności oraz treść planu działania.. Na podstawie art. 14, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696, ze zm.), zwaną dalej ,,ustawą o dostępności" ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępnościPLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W DĘBOWCU na lata 2020-2024 Podstawa prawna: • Ustawa z dnia 19 lipca 2019r..

Certyfikacja dostępności.

Ogólna charakterystyka budynku Urzędu i jego otoczenia w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.Na podstawie art. 14 pkt.. Rodzaj dostępności .Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.. Opracowanie planu działania, o którym mowa w art. 14 ust.. Analiza budynku przedszkola pod względemPLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI .. ds. dostępności na terenie Szkoły Podstawowej w Kobułtach- strona BIP 30.09.2020 r. 3.. ), ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696, z późn.. Wyszukiwarka.. Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.. Wyszukiwana fraza: Kontakt.. Na podstawie artykułu 14 w związku z artykułem 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 1696, z późniejszymi zmianami) ustala się plan działania na rzecz .Publikacja planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w BIP WITD w Poznaniu na lata 2020-2024. art. 14 ust.. Skierowanie pism do jednostek organizacyjnych Powiatu polecających powołanie koordynatorów ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KoordynatorPlan działania na rzecz poprawy dostępności - Dostępność - Przejdź do menu głównego; Przejdź do treści; Przejdź do wyszukiwarki; Mapa strony; Biuletyn Informacji .. zm.) przyjmuje się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi.Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2023 - dokument w wersji pdf..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt