Rozkład materiału informatyka

Pobierz

Pobierz (1 MB) Liczba pobrań: 6792.. Materiał nauczania 11 4.. Uczeo: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna).. Zastosowanie stopniowanego poziomu trudności umożliwia pracę w klasach o różnym poziomie wiedzy.INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Rozkład materiału — wersja 3.1 (klasy IV — VI szkoły podstawowej) 5.11Numerowanie stron, wstawianie tabeli 5.12Przygotowanie dokumentu do druku i wydruk prac 5.13Ćwiczenia utrwalające i sprawdzające 5.14Podsumowanie Rozdział 6 Komputer w edukacji i rozrywce 8 godzin 6.1 Pierwsze kroki w multimediachRozkład materiału, program nauczania i przewodnik dla nauczyciela.. "Informatyka na czasie"… i na podium!. Klasa 1 Dokumentacja: Rozkład materiału W dokumencie podano liczbę godzin poświęconych poszczególnym tematom poruszanym na informatyce w klasie 1 liceum lub technikum.. Uczeo: Wymagania wykraczające (ocena celująca).. Montaż i konfiguracja urządzeń techniki komputerowej.. Uczeń:Zrzuty z ekranu komputera ułatwiają zapamiętywanie informacji przez ucznia i samodzielną pracę na komputerze.. 2: 2019-09-16: Wprowadzenie do programowania - sterowanie obiektami (człowiek, Run Marco) .. Klasa 1 LO - informatyka .Rozkład zgodny z kolejnościątematów w podręczniku.. Podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej Autor: Grażyna KobaRozkład materiału - klasy 4-8.. Godziny na materiałz: semestr TI informatyki I 2 1. klasa I: II 2 1..

Rozkład materiału - klasa II.

Temat lekcji Uwagi o realizacji 1.Technika komputerowa w życiu człowieka.. Zaktualizowany: 2020-09-01.PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KLASACH 4-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1.. Uczeo: Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra).. Systemy operacyjne.. Informatyka.. Wszystkie potrzebne na początku roku szkolnego dokumenty, takie jak rozkłady materiału, programy nauczania i plany wynikowe, dostępne są na portalu dlanauczyciela.pl bez logowania.. Proponowane zadania uczą analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów i przygotowują ucznia do matury.. Poniżej przedstawiamy propozycję rozkładów materiału do nauczania technologii informacyjnej (TI) i informatyki w klasie z rozszerzonym nauczaniem informatyki w liceum ogólnokształcącym.. Osiągnięcia uczniów i ich ocenianie 20 6.. Analiza podstawy programowej 4 3.. ROZNY ROZKŁAD MATERIAŁU Z INFORMATYKI KLASA 6 Tytuł w podręczniku Numer i temat lekcji Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeo: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeo:Rozkład materiału Informatyka klasa 2. na płycie CD Zapis w dzienniku Odniesienia do podstawy programowej 1.. Zapraszamy do korzystania!. Informatyka dla szkoły podstawowej, MIGRA, Wrocław 2017 Autor: Grażyna Koba MIGRA 2017Podręczniki z serii Informatyka na czasie zostały docenione przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, które przyznało im I nagrodę w konkursie na Najlepszą Książkę Informatyczną 2021 oraz w 2022 roku..

Filtry: rozkłady materiału.

Informatyka.. Zakres podstawowy.. 1 Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem 2 Prawa użytkownika.. Uczeo: Wymagania rozszerzające (ocena dobra).. Zakres podstawowy.. Wprowadzenie 3 2.. 5: 2019-09-05: Omówienie oprogramowania wykorzystywanego w czasie zajęć .. Klasa 2 LO - informatyka.. Urządzenia techniki komputerowej.. Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i roz-wiązywania problemów.. Informatyka dla szkoły podstawowej.. Pobierz Materiał ekstra Edukacja dla mądrości.. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony.. Pobierz (302 kB) Liczba pobrań: 4032.. Przyjęta w serii Dla 6-latków i nie tylko koncepcja nauczania pomaga łagodnie zaadaptować dzieci do warunków szkolnych i przygotować je do roli uczniów.. Klasy 4-6 24 6.2.Rozkład materiału do realizacji informatyki w szkole podstawowej na poziomie klasy VIII (wersja z językiem C++) opracowana na podstawie podręcznika: Grażyna Koba,Teraz bajty.. Zakres podstawowy.. Przykładowe rozkłady materiału i sposoby realizacji programu 24 6.1.. Autor: Michał Kęska, Grażyna Koba.. Klasy 1-3.. Klasa VII Rozkład materiału - klasa VII Propozycja rozkładu materiału do realizacji informatyki w szkole podstawowej na poziomie klasy VII opracowana na podstawie podręcznika: Grażyna Koba, Z nowym bitem.. E-bookROZKŁAD MATERIAŁU Temat w zeszycie ćwiczeń Strona w zeszycie ćwiczeń Numer ćw..

4.Szczegółowy rozkład materiału.

Pomoc w planowaniu, wsparcie w nauczaniu.ROZNY ROZKŁAD MATERIAŁU Z INFORMATYKI KLASA 7 Tytuł w podręczniku Numer i temat lekcji Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca).. Pobierz EKSTRA Materiał metodyczny Od programowania wizualnego od tekstowego.. 3 Biurowe zastosowanie komputerów - sekretariat i księgowość szkoły.ELEMENTARZ MAŁEGO INFORMATYKA Rozkład materiału edukacji informatycznej dla klasy 2 1 Według ramowego planu nauczania w szkołach publicznych, w klasach 1-3 szkoły podstawowej Nr zajęć Wymagania w 3-letnim cyklu1 wej Temat Zakres tematyki Zadania Oczekiwane efekty dydaktyczno-wychowawcze podstawy programo-Informatyka dla klasy VIII ABC szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 Rozkład materiału został opracowany na podstawie programu nauczania do informatyki w szkole podstawowej, dla klas 7-8. którego autorem jest: Michał Kęska.. Klasa VIII, MIGRA, Wrocław 2018 Autor: Grażyna Koba MIGRA 2018Rozkład materiału z informatyki - klasa II rok szkolny 2008/2009 PROGRAM EDUKACJI INFORMATYCZNEJ W KLASACH I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wykorzystanie komputera w nauczaniu zintegrowanym B. Giergielewicz, E. Stolarczyk DKOS-5002-85/03 SP1/IX/2004 T. MierzwińskaRozkład materiału, wymagania edukacyjne, system oceniania: Organizacyjny: brak: 6.. Szczegółowe cele edukacyjne i procedury osiągania celów 14 5..

Pobierz Ramowy rozkład materiału nauczania Informatyka.

Scenariusz lekcji i zadania.. III 0 2 3.Szczegółowy rozkład materiału.. Klasy IV-VI, MIGRA 2006 Autor: Grażyna Koba W ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej przewiduje się 2 godziny informatykiROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Kwalifikacja EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci Wykaz przedmiotów / modułów w programie nauczania dla zawodu związanych z kwalifikacją EE.08: 1.. Klasa 2 Dokumentacja: Rozkład materiału W dokumencie podano liczbę godzin poświęconych poszczególnym tematom poruszanym na informatyce w klasie 2 liceum lub technikum.ELEMENTARZ MAŁEGO INFORMATYKA Rozkład materiału edukacji informatycznej dla klasy 1 1 według ramowego planu nauczania w szkołach publicznych, w klasach 1-3 szkoły podstawowej Nr zajęć w 3-letnim cyklu1 Temat Zakres tematyki progr Zadania Oczekiwane efekty dydaktyczno-wychowawcze Wymagania podstawy amo-wej Uwagi o realizacji 1 Zapozna-ję sięInformatyka dla szkoły podstawowej.. Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie: LekcjeScenariusze lekcjiRozkład materiału nauczania informatyki w szkole podstawowej w wymiarze czterech godzin w cyklu nauczania opracowany na podstawie podręcznika Grażyny Koby, Informatyka dla szkoły podstawowej.. Rozkład materiału, wymagania edukacyjne, system oceniania: Organizacyjny: brak: 3.. Podgląd:ROZKŁAD MATERIAŁU INFORMATYKA LICEUM KLASA III Opracowanie: Danuta Popek-Sokołowska Cele wychowania Przygotowanie do świadomego wyboru kierunku i zakresu dalszego kształcenia informatycznego: Dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego i społecznego oraz do osiągania wyznaczonych celów życiowych.. Pracownia komputerowa 4-5 Zestaw 1 Zasady bez-piecznej pracy i przebywania w pracowni komputerowej 1.. Filtry: rozkłady materiału.. Scenariusz lekcji i karty pracy Pobierz KONTAKTRozkład materiału nauczania z technologii informacyjnej-informatyki Programu nauczania : Zdzisław Nowakowski: Technologia informacyjna dla liceum i technikum , DKOS - 4015 - 146/02 Podr ęcznik : Zdzisław Nowakowski z zespołem - "Technologia inf ormacyjna w internecie", nr 210/08, WSiP 2009Rozkład materiału nauczania z informatyki w klasie Va.. Największy nacisk położono na działania stymulujące wielokierunkowy rozwój dzieci - indywidualizację oraz .. Zakres podstawowy.. Zaktualizowany: 2018-09-19..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt