Sprawdzian z społeczeństwa

Pobierz

Prosimy o cierpliwość :)Przykładowy test kompetencyjny z wiedzy o społeczeństwie Czas trwania: 60 minut 1.. Klasa 1 Sprawdzian1 - e. społ.przyr.- wrzesień.p Adobe Acrobat Document 674.8 KB Download Sprawdzian2 e. społ.-przyr.. Część humanistyczna - historia i wiedza o społeczeństwie.test > Społeczeństwo średniowiecza.. 1) W Europie żyje około: a) 2 mln osób b) 2 mld osób c) 740 mln osób 2) Najwięcej ludzi żyje w: a) Afryce b) Ameryce Północnej c) Azji 3) Największa GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA panuje na kontynencie: a) Europejskim b) Australijskim c) Azjatyckim 4) Gęstość zaludnienia to: a) Liczba ludności na .Ćwiczenia interaktywne Wróć Sprawdziany z edukacji społeczno-przyrodniczej.. październik.. Przykładowy test kompetencyjny z wiedzy o społeczeństwie Czas trwania: 60 minut 1.. Demokracja i jej zasady.. a) jedzenie b) pieniądze c) ziemię d) mieszkanie 2) Darmowa praca u właściciela to.. a) misja b) pańszczyzna c) służba d) posługa 3) Nad kim książęta sprawowali władzę?Obywatelstwo i narodowość.. ilość posiadanej ziemi liczba posiadanej służby ilość posiadanych pieniędzy liczba posiadanych zamków.. Wyjaśnij podane niżej pojęcia: a. koalicja b. inflacja c. konstytucja d. społeczeństwo e. autorytaryzm 2.. Podane niżej potrzeby podziel na biologiczne, psychiczne, społeczne.Wielki test z Wiedzy o społeczeństwie !.

Funkcjonowanie społeczeństwa.

Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. Wiedza o społeczeństwie.. Wymień formy państw, biorąc pod uwagę.Sprawdzian Społeczeństwo średniowiecza przygotowaliśmy zgodnie z podstawą programową Nowa edycja 2021-2023.. Na czym polega obowiązek szkolny?. 6.Trwa aktualizacja platformy Memorizer.. Duchowieństwo i rola kościoła w średniowiecznej Europie.. Relatywizm 3.Podporządkowanie się otoczeniu społecznemuSprawdzian z wiedzy o społeczeństwie - dział: Młody obywatel w urzędzie 1.. Pobierz PDF Fiszki Powtórzenie Nauka Rozwiąż test.Społeczeństwo, władza i kultura średniowiecznej Europy 5.. Połącz w pary: a) socjalizacja : 1. normy i zasady postępowania typowe dla danej grupy: b) konformizm : 2. proces uczenia się umiejętności związanych ze społeczeństwem .Przykładowy test kompetencji z wiedzy o społeczeństwie.. Udostępnij.. Dzięki naszym materiałom edukacyjnym istnieje możliwość samodzielnej oceny po rozwiązaniu testu.. Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.Wyjaśnij pojęcie: "społeczeństwo stanowe".. - KLUCZ Test - 2.6.. Wymień formy państw, biorąc pod uwagę następujące kryteria podziału: a. kryterium ustroju politycznego b. system polityczny państwa (zasady organizacji aparatu państwowego) c. formę .Starzenie się społeczeństw..

Zasay ustrojowe.Kulturowa różnorodność społeczeństwa.

Test dla liceum / technikum, dział 3 z podręcznika "W centrum uwagi" 1 wydawnictwa Nowa Era.. Społeczeństwo, władza i kultura średniowiecznej Europy Sprawdzian z historii klasa 5 dział 5.. W tym czasie niektóre elementy serwisu mogą być niedostępne.. Na czym polega spójność frekwencji wyborczej i legitymizacji społecznej?. Przerwij test.. Wymień trzy biologiczne podstawy życia społecznego ludzi.. Test dla liceum / technikum, dział 2 z podręcznika "W centrum uwagi" 1 wydawnictwa Nowa Era.. Wymień przynajmniej 4 elementy osobowości.. Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 214 razy.. Zawiera nieodpowiednie treści?. Jaką funkcje pełnił Klasztor Siedziba zakonu Dodatkowe zabezpiecznie przed najazdami Siedziba władz Na jakim przełomie wieków żył Święty Franciszek 9-10 6-7 10-11 11-13 Kto był założycielem zakonu FranciszkanówSpołeczeństwo średniowiecza klasa 5 - Test 1) Co otrzymywał wasal za wierną służbę seniorowi?. Uważasz, że już wszystko potrafisz?. LociaKocia 5 lat temu.. Fiszki Powtórzenie Nauka Rozwiąż test.Człowiek i społeczeństwo TEST Człowiek i społeczeństwo TEST 1.. Systemy polit.. Co decydowało w średniowieczu o tym, jaką pozycję społeczną zajmowano?. Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 7935 razy.. Sprawdźmy to!. Sprawdzian z lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej..

System feudalny, podział społeczeństwa średniowiecznego.

- KLUCZ Test - 2.15., 2.18.. Test, który ma na celu sprawdzenie wiedzy uczniów z działu poświęconego człowiekowi, rodzinie oraz zależności między ludźmi tworzącymi społeczeństwo.. Człowiek jako istota społeczna - test.. 267 Obserwuj autora Dodaj do ulubionych .. Transformacja ustrojowa.. Prawidłowości.. Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 10442 razy.. .Wiedza o społeczeństwie- test sprawdzający z działu "Społeczeństwo" 1.Przyporządkuj poniższym typom przystosowania społecznego odpowiadające im charakterystyki.. Wyjaśnij pojęcie obywatelstwo.. a.konformizm 1.Uznawanie wartości społecznych za względne b. Bunt 2.Rezygnacja z realizacji wartości społecznych c. Wymień przykład.. a) rycerstwo b) duchowieństwo c) chłopi d) mieszczaństwo 2) Jaką nazwę nosił hełm wyposażony w ruchomą osłonę na twarz?. a) powierzchnia przypadająca na liczbę ludności b) liczba ludności przypadająca na jednostkę powierzchni c) różnica między liczbą urodzeń a zgonów 2) Ile milionów ludzi mieszka w Europie?Społeczeństwo i jego formy.. Obywatel w państwie.. Pytania dotyczą kultury, zróżnicowania kulturowego, kultury masowej i religii.. Pytanie 1 /38.. a) hełm garnczkowy b) kapalin c) przyłbica d) łebka 3) Najbiedniejsza grupa mieszczan to.Do testu z WOS dział 1. dodaliśmy odpowiedzi do zadań, wskazówki, przykładowe rozwiązania..

Test z historii dział 5. klasa 5 - Co na sprawdzianie Przygotowany przez nas test z historii dział 5. klasa 5 zwiera pełny zakres materiałów do przerabianego działu z historii na obecny rok szkolny.Człowiek jako istota społeczna - test.

Skomentuj.. Test wiedzy podsumowujący dział 5 "Społeczeństwo, władza i kultura średniowiecznej Europy ".. Pobierz PDF Fiszki Powtórzenie Nauka Rozwiąż test.QUIZ SPOŁECZEŃSTWO ŚREDNIOWIECZA Dawid12341243 1 rok temu 1 Obserwuj autora Dodaj do ulubionych 0 Udostępnij 1 Skomentuj 2 Super!. Test jest przeznaczony dla uczniów klas 5.Test: Klasa 5, dział 5 - Społeczeństwo średniowiecza / Memorizer Test z historii Klasa 5, dział 5 - Społeczeństwo średniowiecza Sprawdzian z rozdziału 5 historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.. Quiz w Poczekalni.. ): a. była związana z uprawą pola b. polegała na podziale pola na dowolną liczbę ziemi c. pojawiła się w późnym średniowieczu d. zwiększyła plony uzyskiwane z ziemi VIII.Sep 7, 2020Test z wos życie społeczne.. Na czym polega demokracja bezpośrednia?. Zagrożenia dla demokracji.. Test z WOS dział 1. klasa 8 - Co na .1) Skryptorium to miejsce, w którym zakonnicy: a) spali b) odmawiali modlitwy c) przepisywali księgi 2) Franciszkanie i dominikanie zorganizowali zakony: a) rycerskie b) żebracze c) zamknięte (klauzurowe) 3) Najbiedniejsza grupa ludności w mieście to: a) plebs b) pospólstwo c) patrycjusze 4) Siedzibą władz miejskich był: a) barbakan b) sukiennice c) ratusz 5) Metoda uprawy ziemi .Aktywność obywatelska- test z WoS I LO.. Pytania dotyczą struktury społecznej, przemian i nierówności społecznych a także wykluczenia społecznego.. Wyjaśnij podane niżej pojęcia: a. koalicja b. inflacja c. konstytucja d. społeczeństwo e. autorytaryzm 2.. Sprawdzian Życie społeczne przygotowaliśmy zgodnie z podstawą programową Nowa edycja 2021-2023.. Sztuka i architektura średniowiecza.historia - Społeczeństwo średniowiecza - Test 1) Który stan miał obowiązek chronić państwo i jego mieszkańców przed zagrożeniami?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt