Uzupełnij tekst podanymi sformułowaniami użyj ich w odpowiedniej formie

Pobierz

Test rozwiązano 40018 razy.. Najpierw zobaczyliśmy biały kościółek na wzgórzu, a później - bystry / błyskotliwy / mądry rzekę, przez którą toczyć się / prowadzić / kierować most.. Niektóre wyrazy mogą pojawić się w obu kolumnach tabeli.. o Ten garnek powyżej .. 4 the Internet I think that too much time (waste)B. Wstaw w luki wyrazy spółgłoski i samogłoski w odpowiedniej formie.. - zadanie 2: Odszukaj na stronie 75 w podręczniku tłumaczenia poniższych zdań, a następnie zapisz je w zeszycie.. 8 Wstaw w luki właściwe litery oznaczające spółgłoski miękkie.Uzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Cynthia Overbeck Bix [czytaj: syntia owerbek biks], Genialny lotnik, fragment 7 Dowiedz się Przeczytaj podany tekst, a następnie uzupełnij tabelę.. Klasa 2 Klasa 3 Polski lektura.. - zadanie 4: Zakreśl odpowiedź a, b lub c w taki sposób, aby dialogi .Uzupełnij przysłowia podanymi formami rzeczownika przyjaciel.. Użyj ich w odpowiednich formach.. Użyj wyrazów w nawiasach w odpowiedniej formie.W moim mieście znajdują się trzy (liceum).. i dwa (technikum).Niedawno otwarto też trzecie (gimnazjum)., które leży pomiędzy dwoma (muzeum).. - sztuki współczesnej i techniki.Z góry dzięki ;) .. Przyjrzeliśmy się dokładniej górce, na którą .Wykonaj zadania: - zadanie 1: zakreśl, co bohaterowie naszego tekstu postanowili zrobić..

Uzupełnij tekst wyrazami z ramki w odpowiedniej formie.

Remember….Uzupełnij tekst brakującymi wyrazami.. - English Class A1Plus Past Simple - uzupełnij tekst czasownikami w poprawnej formieYourAladdin 0 rozwiązanych zadań.. N Przypomnij sobie liczebniki główne, które są często sprawdzane w tego typu ćwiczeniach.. Pamiętaj, że .osobowymi w bierniku - uzupełnia teksty z lukami, wpisując odpowiedni zaimek osobowy - prawidłowo intonuje pytania i zdania wykrzyknikowe - konstruuje minidialogi wg podanego wzoru - pisze dialogi do obrazków - uzupełnia zdania podanymi sformułowaniami - uzupełnia zdania czasownikami w odpowiedniej formie - konstruuje dialog z podanych .4 Uzupełnij opis właściwymi wyrazami w odpowiedniej formie.. Przypomnij sobie zasady pisowni NIE z różnymi częściami mowy.Następnie uzupełnij podany tekst.. Użyj ich w odpowiedniej formie.. ~ "Uzupełnij dialogi wybranymi zaimkami.. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami.. Aby utworzyć pytanie w present simple dla osób he, she i it, wstaw does przed podmiot zdania.. przyjaciele, przyjaciół, .. pozostaje bez przyjaciół.. 2011-04-07 .Uzupełnij tekst pojęciami podanymi w ramceUżyj ich w odpowiedniej formie WYRAZY: konfederacja, szlachta, rozbiór, Stanisław August PoniatowskiTEKST:Wybrany w 1764 roku na króla Polski _____chciał przeprowadzić reformy.Spotkało się to ze sprzeciwem_____.Uważała ona króla za zdrajcę i zawiązała przeciwko niemu_____ w Barze.Po czterech latach walk konfederaci zostali pokonani.Proszę o szybkie rozwiązanie..

Uzupełnij tekst czasownikiem mögen w odpowiedniej formie.

• Przy wymawianiu większości język dotyka podniebienia, górnych zębów lub warg, a przy wymawianiu - nie dotyka.. Napisz wyrazy na podane końcówki np.-usia wnusia .NOGÓLNE Zapoznaj się z informacją w podanej notatce.. ).Uzupełnij tekst.. Uzupełnij tekst piosenki Brakujące słowo.. Ćwiczenie a) Uzupełnij zdania czasownikiem w trybie rozkazującym w odpowiedniej formie, zwróć uwagę na formę 3.os., powiedz, czy można określić czas i rodzaj tego czasownika, a następnie uzupełnij wniosek.Gateway 1 Workbook Zad.2/str.40 Uzupełnij zdania.. Uzupełnij w wyrazach brakującą literę ó lub u. Pokoloruj na czerwono pola z wyrazami ó wymiennym na o, na żółto - z ó niewymiennym, na niebiesko - z u w końcówkach - uje, a na zielono - pola z pozostałymi wyrazami z u. Wypisz w odpowiednich miejscach w tabeli po 4 nazwy przetworów z owoców i warzyw.1 Karta pracy nr 3 Szpak - dziwny ptak!. Zaimki: tu, nigdy, swój, ile, to, ty, tam.. Użyj ich w odpowiednich formach.. ~ DAJĘ 50 PKT!. Wstaw podany w nawiasie czasownik w odpowiedniej formie czasu past simple.. Example On Sundays Fiona .Uzupełnij tekst, wstawiając czasowniki podane w nawiasach w odpowiedniej formie.. Średni wynik: 82,96 % .. znikać,zdrowie,przygoda, Bilbo .Uzupełnij poszczególne tekst y wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość..

…19 8 Uzupełnij tekst a wymienionymi rzeczownikami w odpowiedniej formie.

Na stronie 65 wykonaj zad.. Poziom: Beginner.. 4 There are some 3 hurt 4 cut 7 Uzupełnij tekst, używając odpowiedniej formy czasowników z ramki.. Użyj ich w odpowiedniej formie.". 2014-05-06 17:05:02; Uzupełnij tekst wyrazami podanymi na dole; 2010-04-20 16:31:17; Uzupełnij tekst podanymi wyrazami 2019-10-03 12:04:17; Uzupełnij tekst dotyczący traktatu wersalskiego wyrazami podanymi w ramce.. Repetytorium.. • Gdy wypowiadamy , powietrze napotyka przeszkody w jamie ustnej, natomiast gdy artykułujemy - takich przeszkód nie ma.5.. i sformułuj regułę.. W zadaniu podano trzy dodatkowe słowa, które nie pasują do żadnej luki.. Użyj go w liczbie mnogiej.. 4. Przyjrzyj się prognozie pogody na trzy wiosenne dni.. tureckie Ćwiczenie 3 Rzeczowniki w nawiasach postaw w odpowiedniej formie.. książę, bohater, historia, autor, zastępuje, kieszeń .4.. Zapisz, jakie zjawiska pogodowe są spotykane wiosną.. plakat, współpraca, pomoc, biblioteka, czytelnik Wykonaj ćwiczenie docwiczenia.pl Kod: S4ZVFC Wysłano Koleżanki i Koledzy!. Zapisz zdania w zeszycie.. 6 .Uzupełnij tabelę odpowiednimi formami czasowników z tekstu.. 91 Ułóż zdania z podanych wyrazów, używając czasowników w odpowiedniej formie.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Wykorzystaj słownictwo zamieszczone w ramce..

Dopasuj słówka z ramki i wstaw je w odpowiedniej formie.

2012-02-07 17:24:36 Uzupełnij tekst .. Następnie zad.. Następnie na podstawie prognoz uzupełnij tekst wyrazami z ramki.. Uzupełnij tekst.. - zadanie 3: Uzupełnij zdania używając tylko jednego słowa.. [zaimek 3] razy mam powtarzać, żebyś wreszcie [zaimek 4] zrobił!. Po długiej podróży wreszcie dojeżdżaliśmy do celu.. 2012-04-15 09:59:02 Uzupełnij zdanie odpowiednimi wyrażeniami .. Ćwiczenie 4 Uzupełnij zdania rzeczownikiem ucho w znaczeniu uchwyt.. Użyj ich w odpowiedniej formie.. Zerówka Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Polski lekcjawbiegu.. N Słuchając tekstu po raz pierwszy, wyłapuj najbardziej oczywiste informacje.Past simple - wstaw czasownik w odpowiedniej formie.. Uzupełnij tekst - Dziewczynka z parku Brakujące słowo.. Pobierz test w wersji do druku (pdf) 1.Sformułowanie wniosku przez uczniów i zapisanie go w zeszytach.. Utwórz samodzielnie brakujące formy dla 2 os. lp.. N Nastaw się na wysłuchanie dialogu z określonego obszaru leksykalnego z .. Nauczyciel od dłuższego czasu mówił, że najbliższa klasówka będzie trudna i trzeba się do niej star Odpowiedź na zadanie z Między nami 7Uzupełni tekst podanymi wyrażeniami z ramki.. Uzupełnij zdania wybranymi nazwami roślin kwitnących wczesną wiosną.. Dialog 1: - [zaimek 1] nie posprzątasz [zaimek 2] pokoju!. Chcielibyśmy założyć w naszej szkole klub (D. Rozwiąż test..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt