Bogurodzica i lament świętokrzyski podobieństwa

Pobierz

Maryja z dłuższego wiersza mówi do ludzi a w Bogurodzicy wierni zwracają się do Matki Bożej.. "Bogurodzica" to najstarsza polska pieśń religijna, modlitewna, jest liryką .Wypracowanie stanowi porównanie "Bogurodzicy" i "Lamentu Świętokrzyskiego".. Oba utwory powstały w średniowieczu i są arcydziełami polskiej literatury.. Weź pod uwagę: a) nadawcę b) adresatów c) obraz Boga d) kreację Maryi e) styl.. W drugim wierszu zaś poznajemy prawdziwie matczyną naturę Maryi.Podobieństw w tekście jest niewiele.. W opisie zawartym w tekście Bogurodzicy Maryja opisana jest jako matka Boga, lecz równocześnie jako dziewica.. Podobieństwa odnaleźć można wyłącznie w ich gatunku - pieśń, rodzaju liryki (zwrotu do adresata) i postaci .. "Lament świętokrzyski" często jest tytułowany jako "Posłuchajcie, bracia miła" oraz "Żale Matki Boskiej pod krzyżem".. W "Bogurodzicy" Matka Boska jest pośredniczką między człowiekiem i Jezusem.. Jest to w ścisły sposób związane z wizerunkami Maryi, przedstawionymi w obu utworach.. Jest to modlitwa zbiorowości, grupy ludzi zwracających się do Boga prosząc go o przychylność nad ludzkimi losami.. Różnice wynikają z odmiennych funkcji tekstów i występują zarówno w budowie składniowej jak i treści oraz nie dotyczą charakteru, ale sposobu przedstawienia Maryi.. Samotna matka Jezusa Chrystusa może być tylko bezradnym świadkiem bólu swojego Syna..

Napisz podobieństwa wiersza "Lament Świętokrzyski" i Piety.

(to pierwszy zapisany zabytek j. polskiego!. W XIII-wiecznym tekście jej macierzyństwo stanowi o tym, iż może ona pośredniczyć miedzy ludźmi a swym synem, lud prosi ją o wstawiennictwo, o danie Zbawcy.. -"Bogurodzica" przedstawia Maryję jako kobietę surową, królującą, posiadającą władzę, a "Lament" matkę cierpiącą po utracie syna, wzywającą do współczucia - zwykłą, codzienną kobietę -"Bogurodzica" powstała między XIII a XIV w.. Kobieta, aby wyrazić swoje uczucia zwraca się do wielu odbiorców, skarży się na swoje cierpienia jako matki, ale też nie może pogodzić się z bólem Syna cierpiącego na krzyżu.W przypadku " Bogurodzicy " jest to zbiorowość ludzi, Matka Boska natomiast jest podmiotem lirycznym w wierszu "Lament świętokrzyski".. Natomiast bohaterka "Lamentu Świętokrzyskiego" to pełna protestu niewiasta, która nie może pogodzić się ze swoim losem.Kazdy sens "Bogurodzicy" zakonczony jest greckim odpowiednikiem "Panie zmiłuj się ".. Podstawową różnicą między utworami, warunkującą wszystkie inne jest układ podmiot-adresat, a co za tym idzie sytuacja liryczna.W Lamencie Świętokrzyskim matce Jezusa jest poświęcone osiem zwrotek i dlatego jej opis jest bardziej dokładny..

Interpretacja BogurodzicyNapisz podobieństwa wiersza "Lament Świętokrzyski" i Piety.

Chociaż badacze literatury do dziś spierają się o dokładny okres powstania "Bogurodzicy", bez wątpienia teksty zostały napisane w średniowieczu.Różnica między podmiotami i adresatami obu utworów wpływa na ich charakter.. 2) Obie pieśni łączy osoba Maryi - otaczanej szczeg lnym kultem w krajach katolickich.. Ich tematyka jest różna, gdyż w pierwszym wierszu wierni proszą Boga o łaski, natomiast w drugim Matka Boska mówi o swoim cierpieniu, zwracając się do wielu osób.. Tak Nie Podobne teksty:Podobieństwa między "Bogurodzicą", a "Lamentem Świętokrzyskim" są niewielkie i dotyczą informacji podstawowych.. Oba utwory są pieśniami religijnymi, oba podejmujące tematykę maryjną.. Obydwa utwory ukazują Matkę Boską, w Bogurodzicy Maryja za pomocą modlitwy jest ukazana jako niezwykła, boska postać, którą ludzie błagają o łaskę i wstawiennictwo u Jezusa.Plant Lament świętokrzyski przedstawia wyjątkowo przyjmujacy obraz Matki opłakującej cierpienia swojego Syna Chrystusa.. Dominują liczne różnice, dotyczące głównie sposobu przedstawienia Maryi.. Drugim średniowiecznym utworem jest "Lament swietokrzyski", w ktorym ukazana jest Matka rozpaczajaca nad cierpieniem swojego syna..

Jak już zostało powiedziane, Bogurodzica jest modlitwą, zaś Lament świętokrzyski można określić jako plankt (płacz).

W "Bogurodzicy" Matka Boska jest pośredniczką między człowiekiem i Jezusem.. bogurodzica lament świętokrzyski porównanie bogurodzicy i lamentu Posłuchajcie bracia Miła żale matki boskiej pod krzyżemW "Bogurodzicy" jest to osoba boska, uwielbiana, wywyższona przez Boga, godna i jednocześnie bliska ludziom.. Dominują liczne różnice, dotyczące głównie sposobu przedstawienia Maryi.. Jest to w ścisły sposób związane z wizerunkami Maryi, przedstawionymi w obu utworach.. Oba dzieła powstały w epoce średniowiecza i odwołują się do obrazu Maryi zawartego w Biblii.. Ostatnia data uzupełnienia pytania: 03.12.2013 o 20:32Różnica między podmiotami i adresatami obu utworów wpływa na ich charakter.. Bogurodzica jest utworem wcześniejszym, powstała ok. XIII wieku, Lament pochodzi z wieku XV.. Natomiast bohaterka "Lamentu Świętokrzyskiego" to pełna protestu niewiasta, która nie może pogodzić się ze swoim losem.Autorzy "Bogurodzicy' i "Lamentu świętokrzyskiego" przedstawiają Maryję jako matkę Jezusa.. Podoba się?. Przedstawiały one Maryję w różnych wizerunkach.. "Bogurodzica" oraz "Lament Świętokrzyski" to utwory powstały w okresie średniowiecza.. Jest to utwor, ktory nawiazuje do lultu maryjnego.Dokonaj porównania wizerunków zawartych w "Bogurodzicy" i "Lamencie Świętokrzyskim" W średniowieczu było dość sporo tekstów o tematyce maryjnej..

Porównanie utworów: "Bogurodzica" "Lament świętokrzyski"Podobieństwa między nimi są niewielkie i dotyczą informacji podstawowych.

Oba liryki powstały w tej samej epoce, .. "Lament świętokrzyski" to wyznanie Matki zrozpaczonej po śmierci swego jedynego Syna.Bogurodzica oraz Lament świętokrzyski to najbardziej znane wiersze średniowieczne.. W "Lamencie.". eksponuje się człowieczeństwo Maryi, dominuje ludzki aspekt bólu Maryi, cierpienia jako matki.. Oba utwory są pieśniami religijnymi, oba podejmujące tematykę maryjną.. II różnica Bogurodzica -podmiot liryczny - to zbiorowość ludzka Lament- podmiotem jest sama Matka Boża Wyjaśnienie:Znajdź podobieństwa i różnice między "Bogurodzicą" a "Lamentem świętokrzyskim".. Jak już zostało powiedziane, Bogurodzica jest modlitwą, zaś Lament świętokrzyski można określić jako plankt (płacz).. Matka Boska z Bogurodzicy to istota bardziej .Utwory Bogurodzica oraz Lament Świętokrzyski (znany też pod nazwą"Posłuchajcie bracia miła") są najstarszymi zabytkami piśmiennictwa polskiego.. Szczegółowa analiza pozwala jednak wskazać liczne różnice dotyczące budowy, formy wypowiedzi oraz sposobu prezentacji głównej tematyki.Klucz Maturalny "Bogurodzica" i "Lament świętokrzyski" - praca por wnawcza I. Rozwinięcie tematu (przyznaje się maksymalnie 25 punkt w) Podobieństwa między utworami 1) Oba utwory są pieśniami religijnymi.. Weź pod uwagę: a) nadawcę b) adresatów c) obraz Boga d) kreację Maryi e) styl Odpowiedź nauczyciela ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌"Bogurodzicę" cechuje niezwykle podniosły nastrój hymnu.. Pierwszy z nich pochodzi z połowy XIII w., natomiast drugi z XV w.. Jedną z cech łączących teksty jest czas ich powstania.. Bogurodzica jest utworem wcześniejszym, powstała ok. XIII wieku, Lament pochodzi z wieku XV.Podobieństw w tekście jest niewiele.. Streszczenie wskazuje, ze "Bogurodzicę" zalicza się do modlitwy, zaś "Lament" można określić jako plankt (tak zwany płacz).Do najbardziej znanych należą "Bogurodzica" oraz "Lament świętokrzyski", znany również jako "Żale Matki Boskiej pod krzyżem" lub "Posłuchajcie Bracia Miła".. Głównie Maryja była opisywana jako osoba nadludzka oraz jako pośredniczka pomiędzy człowiekiem a Bogiem, natomiast dużo mniej powstawało w. poleca 85 %Bogurodzica oraz Lament świętokrzyski są utworami religijnymi.. Matka Boska z Bogurodzicy to istota bardziej boska niż ludzka.Różnice: podmiotem lirycznym w Bogurodzicy jest zbiór ludzi, a w Lamencie Świętokrzyskim - Matka Boska stoi pod krzyżem, to ona prosi o łaski dla ludzi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt