Mnożenie ułamków zadania

Pobierz

c) 1,253∙2,4.Mnożenie ułamków Dzielenie ułamków Ułamek z liczby.. Oblicz i zapisz odpowiedź w możliwie skróconej postaci.. Mnożenie ułamków zwykłych - zadanie tekstowe: muffinki.. a) 1 4 · 1 3 = .. b) 3 7 · 1 2 = .. c) 5 8 · 3 4 = .. d) 1 6 · 7 9 = .. e) 2 11 · 2 3 = .. f) 4 9 · 2 7 = .. g) 7 10 · 5 6 = .Zadania tekstowe z mnożenia ułamków.. Oblicz: a) b) c) a) Rozwiązanie zadania.. Liczby dziesiętne * SPRAWDZIANY / KLASÓWKI - KLASA VI.. 10,12 x 0,8 = 8,096 Zgłoś błąd.. 1,8 x 3,9 7,02 Zgłoś błąd.. Materiał zawiera: - przykład obliczania kwadratów i sześcianów liczb naturalnych, - 3 ćwiczenia interaktywne na obliczanie kwadratów i sześcianów ułamków zwykłych.Zadanie - mnożenie ułamków zwykłych.. Liczby mieszane 110 5.. Mnożenie ułamków dziesiętnych - Matematyka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.. Liczby całkowite.. Na każdą odpowiedź masz 10 sekund.. Zad dom działania pisemne + zadania.Aby pomnożyć ułamki należy: 1) Rozłożyć wielomiany licznika i mianownika na czynniki najmniejszych możliwych stopni i określić dziedzinę.. Skracanie i rozszerzanie ułamków 108 4.. Mnożenie ułamków Rozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!Zadanie - mnożenie pisemne ułamków dziesiętnych.. (po południu), Dodawanie z rozpisywaniem w zakresie 20, Odejmowanie z rozpisywaniem w zakresie 20, Dodawanie z przekraczaniem progu dziesiątkowego, Odejmowanie z przekraczaniem progu dziesiątkowego, Dodawanie z rozpisywaniem w zakresie 30, Odejmowanie z rozpisywaniem w zakresie 30, Zaawansowane zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 20, Dodawanie na paragonie, Dodawanie w zakresie 20 - TEST, Odejmowanie w zakresie 20 - TEST, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w .Mnożenie ułamków zwykłych..

Mnożenie ułamków dziesiętnych.

To proste jeśli potrafisz już operować całymi liczbami.. Ułamki zwykłe mnożymy w taki sposób: Czyli licznik mnożymy razy licznik, mianownik razy mianownik.Ułamki zwykłe 1.. 13,4 x 0,02 = 0,268 Zgłoś błąd.. Liczby dziesiętne * TESTY, ZADANIA INTERAKTYWNE.. Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną 118 Powtórzenie 120 Ułamki dziesiętne 1.. 2,049 x 18,02 = 36,92298 Zgłoś błąd.. Mnożenie ułamków zwykłych - zadanie tekstowe: pranie.. Aby pomnożyć liczbę naturalną przez ułamek (lub odwrotnie), mnożymy licznik ułamka przez tę liczbę, a mianownik zostawiamy bez zmian.ułamek dziesiętny przez ułamek dziesiętny: Zwróćcie uwagę na to, ile miejsc po przecinku jest w dzielnej i dzielniku w tym działaniu: Następnie wyjaśnia, że trzeba dzielną i dzielnik pomnożyć przez 10 albo 100, czy 1000, w PRZYKŁADY NOTATKA.. Mnożenie ułamków dziesiętnych Połącz w pary.. Aby otrzymać iloczyn dwóch ułamków zwykłych, mnożymy przez siebie liczniki i mianowniki ułamków.Test - Seria pytań wielokrotnego wyboru.. Proste, odcinki, kąty.. PRZYKŁADY.. Mnożenie ułamków jest przemienne i łączne.. WPROWADZENIE PRZYKŁADY NOTATKA.. Figury, bryły.. Ułamek jako część całości 103 2.. Porównywanie niektórych ułamków 106 3. dodawanie pisemne A. dodaj, odejmij pisemnie A-O.. WPROWADZENIE PRZYKŁADY NOTATKA.. Działania pisemne.. Zaznacz.Mnożenie ułamków dziesiętnych Dzielenie ułamków dziesiętnych Potęgowanie ułamków..

Dzielenie ułamków zwykłych.

Sprawdziany: Działania na ułamkach zwykłych (8 zadań) Działania na ułamkach dziesiętnych (8 zadań) Ułamki zwykłe i dziesiętne (14 zadań) Tematy: Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwykółko matematyczne 1. duże liczby - ćwiczenia (na+) działania pisemne.. 3) Jeśli występują skrócić wspólne czynniki licznika i mianownika.Tutaj możesz poćwiczyć tabliczkę mnożenia rozwiązując ćwiczenia na czas.. Ułamek dziesiętny 122 2.Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000.. Zadania.. pomnóż, podziel pisemnie A-O.. Mnożenie ułamków Uczeń, który opanował dział Ułamki zwykłe: a) interpretuje ułamek w prostych sytuacjach życiowych, b) skraca i rozszerza ułamki, c) zamienia liczby mieszane na ułamki zwykłe i odwrotnie, d) sprowadza ułamki do wspólnego mianownika, e) zaznacza ułamki na osi liczbowej, f ) porównuje ułamki,Mnożenie ułamków.. Mnożenie ułamków zwykłych - zadanie tekstowe: rower.. tabliczka mnożenia- tabelki.. Dodawanie i odejmowanie ułamków 115 7.. Wybierz liczby, przez które chcesz mnożyć.. Sprawdziany: Ułamki zwykłe (podstawy) (8 zadań) Działania na ułamkach zwykłych (8 zadań) Ułamki zwykłe (14 zadań) Tematy: Ułamki zwykłe Skracanie i rozszerzanie ułamków Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika Porównywanie ułamków zwykłychMnożenie ułamka z liczbą Aby pomnożyć ułamek z liczbą, należy pomnożyć liczbę z licznikiem ułamka, mianownik pozostaje bez zmian, np. \( 5\cdot \dfrac{2}{13}=\dfrac{5\cdot 2}{13}=\dfrac{10}{13}\) Mnożenie dwóch ułamków Aby pomnożyć dwa ułamki, należy pomnożyć ich liczniki oraz pomnożyć ich mianowniki.Ćwiczenie nr 1, Mnożenie ułamka zwykłego i liczby - ułamki Ćwiczenie nr 2, Mnożenie ułamka zwykłego i liczby - ćwiczenia Ćwiczenie nr 3, Mnożenie ułamków zwykłych - przykłady Ćwiczenie nr 4, Mnożenie liczb - zadania - szkoła podstawowa Ćwiczenie nr 5, Mnożenie liczb - ułamki Ćwiczenie nr 6, Dzielenie ułamka zwykłego i liczby - ćwiczeniaJak w prosty sposób wytłumaczyć mnożenie ułamków?.

mnożenie i dzielenie.

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych.. 4,31 x 10 = 43,1 Zgłoś błąd.Mnożenie ułamków zwykłych Koło fortuny.. Droga, prędkość, czas * SPRAWDZIANY / KLASÓWKI - KLASA V. wg Aggniesza1974.. wg Klampowska.. Graficzne przedstawienie mnożenia ułamków Rozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!. Uwaga!. Przeciągnij i upuść.. Gdy potrafisz dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić na pewno dasz radę :) Mnożenie ułamków Żeby pomnożyć dwa ułamki, po prostu pomnóż przez siebie górne liczby (zwane licznikami), a potem dolne (zwane mianownikami).Rasmus.is - Mnożenie i dzielenie ułamków - Test nr 1.. To jest aktualnie zaznaczony element.. Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Wybrano pytań 10/10.. Wykonaj mnożenie pisemne: a) 75,4∙12,5.. Klasa 5 Matematyka.Mnożenie ułamków zwykłych.. Klasa 5 Matematyka.. Dzielenie ułamków dziesiętnych .Na tej lekcji dowiesz się jak mnożymy ułamki przez liczby naturalne.. Wybierz poprawną odpowiedź, aby kontynuować.Mnożenie ułamków zwykłych przez liczbę naturalną 1.Oblicz str.35 Matematyka Mnożenie i dzieleni ułamków zwykłych zadanie 3.2 Oblicz: a)7/12 * 8/5 * 9/21Lista pytańMnożenie ułamków dziesiętnych.. Przeczytaj uważnie każde polecenie, a następnie zapoznaj się z możliwymi odpowiedziami i zaznacz najbardziej prawdopodobną..

mnożenie.

Mnożenie ułamków kl 5 Losowe karty.. Po filmie zapraszamy do ćwiczeń na MATMAG.plGraj, zdobywaj punkty i porównuj swoje wynik.Mnożenie ułamków dziesiętnych - Matematyka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum - YouTube.. W każdym zadaniu jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.. Możesz wybrać jedną liczbę, kilka liczb lub wszystkie liczby i następnie rozwiązać ćwiczenia odpowiadając w wyznaczonym czasie.. Zadania.. 0,75 x 0,8 = 0,6|0,60 Zgłoś błąd.. Zadania.. Materiał zawiera dwa ćwiczenia interaktywne na mnożenie ułamków zwykłych.. Instrukcja.. Sprawdź swoją wiedzę: Pomnóż ułamki zwykłe - zadania tekstowe.- regułę mnożenia liczb mieszanych, opatrzoną ilustracją..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt