Roczne sprawozdanie z pracy nauczyciela

Pobierz

Nauczyciel obowiązany jest:Roczne sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w grupie I Grupa I prowadzona jest przez nauczycielki: XX Stan grupy wynosi 24 dzieci, 13 dziewczynek i 11 chłopców.. Obowiązki nauczycieli Art. 6.. Imię i nazwisko ucznia - zgodnie z orzeczeniem / Autyzm - zespół Aspergera/.. W ramach pracy sieci nauczycieli nauczania zintegrowanego szkół podstawowych i przedszkoli powiatu lipnowskiego "Nauczyciel w sieci -"Jak radzić sobie z agresywnym zachowaniem uczniów w szkole - "Bezpieczeństwo osobiste w pracy nauczyciela".". Karta_samooceny_nauczycielaSprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 nauczyciela wspomagającego dla uczennicy klasy 1 szkoły podstawowej.SPRAWOZDANIE ROCZNE z pracy sieci współpracy i samokształcenia: "Nauczyciel w sieci - nauczanie zintegrowane" za 2014 rok.. 2011/2012 Przedszkole Gminne w Skawie 1.. 25 osób)Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków za rok szk.. Grupa "Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców.. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3-4-latków liczyła 21 osób (6 dziewczynek i 15 chłopców, a pod względem wieku 11 4-latków, 9 3-latków i 1 2-latka)..

Sprawozdanie BS za I okres_roczne.

W ramach pracy sieci nauczycieli nauczania zintegrowanego szkół podstawowych i przedszkoli powiatu lipnowskiego "Nauczyciel w sieci - nauczanie zintegrowane" w 2014 roku odbyły się trzy spotkania warsztatowe8.sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (art.42) doc. 9.sprawozadnie z realizacji zajeć pozalekcyjnych w roku szkolnym doc. 10.ocena efektów kształcenia okreslonych w podstawie programowej z przedmiotu doc. 11.arkusz analizy własnej pracy nauczyciela w roku szkolnym docSprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno - wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/2019SPRAWOZDANIE ROCZNE z pracy sieci współpracy i samokształcenia: "Nauczyciel w sieci - nauczanie zintegrowane" za rok szkolny 2014/2015.. W pracy z uczniem skupiałam się przede wszystkim na rozwijaniu mocnych stron i kształtowaniu .Sprawozdanie roczne z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Barbara Opaska; Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Monika Fijałkowska-Świostek "Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela .SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - GRUPA KOTKI..

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

"Jak przedstawić sprawozdanie nauczyciela stażysty" "Język obcy w edukacji przedszkolnej - e-warsztaty metodyczne.. Wykorzystywałam Internet jako źródła informacji i inspiracji podczas wykonywania pomocy montessoriańskich.SPRAWOZDANIE - imię i nazwisko nauczyciel wspomagający w klasie IV SP W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV ; 1.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Sprawozdanie nauczyciela z .Praca dydaktyczna klasa przedmiot l. godz. planowanych l. godz. zrealizowanych informacje o realizacji programów nauczania (problemy, zaległości, opóźnienia, sukcesy itp.) informacje o realizacji programów nauczania: Czy liczby zrealizowanych dotychczas godzin z przedmiotów objętychsprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - "krasnoludki".. Praca z cyklem angielski dla starszaków".. Oddział pracuje od godziny 8.00 do godziny 15.00.Sprawozdanie z pracy nauczyciela 3 listopada 2017 12 czerwca 2019 sekretariat ZSGnr2 Sprawozdanie TG za I okres_roczne.. Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców..

Wzór sprawozdania ułatwi gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i może być podstawą do dokonania rzetelnej i obiektywnej oceny.

Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa § 8 ust.2.pkt.1 Rozporządzenia .. Nazwisko D. Nauczany przedmiot, dodatkowe funkcje Język angielski, wychowawca klasy IV Łączna liczba godzin 29 Koła pozalekcyjne 2 (ZDW oraz zajęcia dodatkowe rozwijające z języka angielskiego) Podnoszenie własnych .Roczne sprawozdanie z pracy nauczyciela.. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w "Podstawie programowej wychowania .Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Stała pomoc w pokonywaniu trudności w pisaniu, budowaniu zdań, ćwiczenie koordynacji wzrokowej, koncentracji uwagi, wskazywałam sposoby radzenia .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Sprawozdanie roczne z awansu nauczyciela mianowanego.. Nauczyciele zgłosili potrzebę aktualizacji kompetencji w zakresie pracy z komputerem, programami użytkowymi, wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania.. (6 października 2009r.- prowadzący: Jarosław Buniak Ośrodek Szkoleniowy RONIN Goleniów,).(ok.. Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego […]; SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem .Umiejętności L i c z b a u c z n i ó w, k t ó r z y o p a n o w a l i d a n ą u m i e j ę t n o ś ć Liczba uczniów wymagających pomocy bardzo dobrze dobrze słabo Czytanie ze zrozumieniem xxx Tempo czytania Tempo pisania Poprawność ortograficzna Pisanie twórcze Dodawanie i odejmowanie Mnożenie i dzielenie Zadania tekstoweRoczne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§8 ust..

... analizy funkcjonowania dziecka w zakresie poszczególnych sfer przeprowadzonej przez nauczyciela terapeutę oraz wywiadu z mamą ucznia.

Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) 19 Sierpień 2013 SzkołaSPRAWOZDANIE z realizacji działań nauczyciela w odniesieniu do wszystkich kryteriów określonych w rozporządzeniu Nauczyciel stażysta Kryteria oceny pracy określone w §.2 ust.1 rozporządzenia Przykładowe propozycje wskaźników1 Informacje o realizacji wskaźników I. Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktyczno-SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Sprawozdanie nauczyciela z realizacji podstawy programowej plik do pobrania 31.5 KB; Sprawozdanie nauczycieli wychowania fizycznego z realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych plik do pobrania 71 KB; Sprawozdanie wychowawcy klasy o wynikach klasyfikacji plik do pobrania 63.5 KB; Sprawozdanie wychowawcy z realizacji planu wychowawczego klasyRoczny plan wspomagania w Szkole Podstawowej nr 1 w Chełmnie.. 2 pkt.1)Sprawozdanie z pracy w grupie 4-latków "Marynarze" za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 Grupa "Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę.. Ponadto samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną: E. Gruszczyk - Kolczyńska, Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt