Do podanych postaci historycznych dopasuj odpowiednie informacje

Pobierz

Jan III Sobieski, Romuald Traugutt, Augustyn Kordecki, Stefan Czarniecki, Tadeusz Kościuszko, Józef Wybicki zad 3 str 93Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej.. Władysław Bortnowski, generał, od 1908 roku w Związku Walki Czynnej.. Wojciech Bartos - Chłop , bohater bitwy pod Racławicami.. A. Jan Zamoyski - _____ B. Augustyn Kordecki - _____ C. Józef Wybicki - _____ D. Romuald Traugutt - _____ 1. autor słów Mazurka Dąbrowskiego 2. przywódca powstania styczniowego 3.dopasuj do postaci odpowiednie informacje;) 2010-11-19 18:14:38 Podanym postaciom przyporządkuj związane z nim wydarzenia.. A. Stefan Batory - ………… B. adeusz ościuszko - ………… C. an enryk ąbrowski - ………… D. aria kłodowska-Curie - ………… 1. osoba dwukrotnie wyróżniona agrodą NoblaDo podanych postaci historycznych dopasuj odpowiednie informacje.. Przy kaŽdej z postaci wpisz numer wiašciwej infor- macji.. W latach 1914-17 członek Legionów Polskich, a od 1918 roku zajmował wyższe stanowiska w Wojsku Polskim.. Rozpoznaj każdą z postaci, wpisując obok ilustracji jej imię i nazwisko.. Dopasuj do ilustracji odpowiednie postacie historyczne spośród wymienionych w ramce.. napisz co przedstawia każda z ilustracji i dlaczego łączy się z wybraną przez ciebie postaciąDo podanych opisów dopisz imiona i nazwiska postaci historycznych lub wyrażenia..

Do podanych postaci historycznych dopasuj odpowiednie informacje.

Podpisz każdą z ilustracji przedstawiających postacie historyczne.. B. Włoski astronom, który potwierdził słuszność tez Mikołaja Kopernika.. Kartezjusz, Francis Bacon, Oliver Cromwell, Galileusz A.. A. Stefan Batory - ………… B. Tadeusz Kościuszko - ………… C. Jan Henryk Dąbrowski - ………… D. Maria Skłodowska-Curie - ………… 1. osoba dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Noblado podanuch postaci historycznych dopasuj odpowiednie informacje przy kazdej z postaci wpisz nu m er wlasciwej informacji 1 Zobacz odpowiedźJan Kiliński - Szewc , który w czasie powstania kościuszkowskiego dowodził ludem Warszawy w walce z wojskiem rosyjskim.. Obrona Jasnej Góry przed Szwedami - D.. P Wpisz cyfry od 1 do 4.. Wojciech — Wtadystaw Jagietto - Mikoiaj Kopernik — pierwszy historyczny wtadca Polski astronom, o którym mówi siç, Že "wstrzymal Stofice, ruszyt Ziemiç' pierwszy patron .zss lipsk, szkoła w lipsku, anastazja milewska, lipsk, biebrzaPoniższe ilustracje przedstawiają postacie związane z powstaniem styczniowym.. Dopasuj do każdej postaci podane informacje, wpisując obok ilustracji odpowiednie do informacji oznaczenie literowe.. Wybuch powstania styczniowego - B. Powstanie Mazurka Dąbrowskiego - C. rzy każdej z postaci wpisz numer właściwej informacji..

(0-4) Do podanych postaci historycznych dopasuj odpowiednie informacje.

b) Głównodowodzący wojsk polskich, pokonał Szwedów w bitwie pod Warką - .. c) Forma walki jaką polscy żołnierze zastosowali w starciach ze Szwedami - .. .O jakiej z podanych postaci historycznych mam napisać książkę?. 2009-01-17 16:36:55 Przyporządkuj właściwym osobom odpowiednie dokonania geograficzne?. Do podanych postaci historycznych dopasuj odpowiednie informacje.. (4 pkt)KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, .. Dopasuj podane informacje, dotyczące chrztu Polski( dopisz odpowiednie litery) [6p.]. W czasie zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 r. cesarz Otton III podarował Bolesławowi Chrobremu gwóźdź z krzyża Pańskiego oraz kopię włóczni świętego Maurycego (symbol rycerstwa polskiego i insygnium władzy cesarskiej).Do podanych informacji biograficznych dopasuj podane nazwiska postaci historycznych..

2009-09-19 19:18:45Do podanych postaci historycznych dopasuj odpowiednie informacje.

Ilustracja przedstawia: kopię włóczni świętego Maurycego.. 3 Dopisz do każdej postaci wydarzenie z nią związane.. Dopisz do postaci oznaczenia literowe podanych wydarzeń: [10p]Zaznacz, które z poniższych zdań są prawdziwe, a które fałszywe (podkreśl poprawną odpowiedź): a) Impulsem do wybuchu niezadowolenia społecznego w marcu 1968 roku był zakazTt Grupa A 0-1 p. imię i nazwisko klasa data 1 Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki na osi czasu litery oznaczające poszczególne wydarzenia.. Twórca racjonalizmu, czyli poglądu, który głosi, że jedynie za pomocą rozumu można poznać świat.. Postać historyczna: Bolesław Chrobry.. A. Stefan Batory - ………… B. Tadeusz Kościuszko - ………… C. Jan Henryk Dąbrowski - ………… D. Maria Skłodowska-Curie - ………… 1. osoba dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla.. Wydarzenie wybierz spośród podanych 0-5 p. w ramce.Dopisz obok wydarzeń odpowiednie postacie historyczne.Następnie uporządkuj zdarzenia chronologicznie, numerując je od 1 do 5 Powstanie państwa wielkomorawskiego - Opracowanie głagolicy - Przyjęcie chrztu przez Węgry Bitwa na Lechowym Polu - Przyjęcie chrztu przez Węgry - ćwiczenia "Śladami przeszłości" do klasy 1 gim.. Od 1925 roku był w służbie liniowej.. Zacznij od wydarzenia, do którego doszło jako pierwszego.. Stanisław Małachowski - Przewodniczył obradom Sejmu Wielkiego.Do podanych postaci historycznych dopasuj odpowiednie informacje..

rzy każdej z postaci wpisz numer właściwej informacji.

Przy każdej z postaci wpisz numer właściwej infor-macji.. i dopisz daty.. Cyfrą 1 oznacz wydarzenie najwcześniejsze.. rzy każdej z postaci wpisz numer właściwej informacji.. Tadeusz Rejtan - Patriota , który próbował nie dopuścić do zatwierdzenia przez sejm pierwszego rozbioru.. :d 2010-05-22 20:46:08 Do podanych dat dopisz wydarzenia , jakie miały miejsce w podanych dniach ?. 2018-09-06 17:13:45 do podanych dat dopisz wydarzenia .hista ; d pomozecie?. Założenie Zamościa przez Jana Zamoyskiego - 2010-06-05 14:53:56Daje on tym mężom odzież, konie, broń i wszystko, czego tylko potrzebują..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt