Najważniejsze tematy sztuki renesansowej

Pobierz

Dzięki tym trzem zasadom dokonał się prawdziwy przewrót w sztuce zachodu.Najważniejsze motywy w literaturze renesansu.. Cechowała ją harmonia formy, spokój, statyczność, jasność konstrukcyjna, piękno osiągane poprzez zastosowanie określonych proporcji (wzorowanych na antycznych).Sztuka renesansowa dzieli się na: Architektura - przesunięcie ciężaru uwagi na człowieka zmniejszyło zapotrzebowanie na budowle sakralne stąd powstaje wiele rezydencji, budynków użyteczności publicznej czy pałaców, dużo mniej za to kościołów czy klasztorów.. Humanizm, antropocentryzm, reformacja w kościele katolickim, człowiek renesansu.. Tematem niektórych kompozycji zaczął być pejzaż, już nie tylko przedstawiany w postaci tła, ale jako temat główny.Malarze renesansowi opierali się na trzech ważnych zasadach.. Do najważniejszych motywów i tematów w literaturze renesansu zaliczyć można: człowieka i jego sprawy (emocje, uczucia, grzechy, występki) - Boska komedia Dantego, Dekameron Boccaccia; miłość, która jest sensem życia - Sonety do Laury Petrarki, Romeo i Julia Szekspira;Cechy sztuki renesansowej: realizacja hasła "Człowiekiem jestem i nic co ludzkie, nie jest mi obce", tematyka dzieł: starożytna, biblijna i świecka, zastosowanie perspektywy w malarstwie, rozpowszechnienie fresków, malarstwo portretowe, trójwymiarowe przedstawienie postaci ludzkiej, fascynacja harmonią i proporcją, pastelowa kolorystyka,Architektura włoskiego renesansu posiadała szereg charakterystycznych elementów: prostokątne kształty budynków, dziedziniec otoczony arkadami, przepiękna i bogata dekoracja ścian oraz kamienne obramowania nad oknami i drzwiami.w literaturze renesansu został powołany do klasycyzmu, podobnie jak wszystkie inne aspekty sztuki od renesansu (Malarstwo, Rzeźba, Architektura), reprezentował sztukę zorientowaną na klasycznych modeli, a stąd jego nazwa.Malarstwo renesansowe Sandro Botticelli "Narodziny Wenus", Michał Anioł "Bóg tworzy Adama", Leonardo da Vinci "Dama z gronostajem", "Mona Lisa", "Ostatnia wieczerza".W architekturze polskiej detal ten został znacznie rozbudowany i stał się charakterystycznym elementem polskiego renesansu..

Etapy sztuki renesansowej Trecento.

W miastach przebudowywane były ratusze, we wczesnym okresie renesansu krystalizował się układ kamienicy mieszczańskiej.. Otoczenie oddawano z maksymalnie dużym realizmem, dbając o szczegóły.. Sztuka włoskiego renesansu była początkiem wielkiej zmiany kulturowej w Europie.. Humanizm w renesansie to prąd umysłowy koncentrujący się na człowieku i wszystkim, co jest z nim związane.Renesans inaczej odrodzenie - pochodzenia nazwy, ramy czasowe.. Pierwszą z nich było zainteresowanie się na nowo antykiem i systematyczne badania sztuki starożytnej, drugą skupienie się na człowieku (humanizm), a trzecią, odkrycie i opanowanie zasad perspektywy linearnej.. W okresie renesansu w sztuce zaczęły obowiązywać wzorce klasyczne i naturalizm.. Antropocentryzm w renesansie to pogląd głoszący wyjątkową pozycję człowieka w świecie.. Dominują kąt prosty i koło.Renesans obnażył przed widzem idealne kształty, urodę ciała człowieka i uczynił z nich tematy przewodnie swych dzieł.. Galeria Narodowa w.. Postaci malowane były żywiołowo, dynamicznie.. W XVI wieku, zwłaszcza nad Wisłą, powstał szereg spichlerzy związanych z rosnącym eksportem zboża.W renesansie pojęcie zyskuje nowy wymiar - mówimy o początku klasycyzmu nowożytnego - nurtu kulturowego trwającego w zasadzie nawet do dziś..

Miało to szczególne znaczenie w rozwoju sztuki renesansowej.

Leonardo da Vinci i Mikołaj Kopernik.. Czerpanie z antyku.Najważniejsze motywy renesansowej literatury Wotywy Literatury renesansu Człowiek i jego sprawy Miłość Władza Wzorce postępowania (pareneza) Człowiek i jego sprawy W średniowieczu dominantą był Bóg, wciąż znajdowaliśmy się w kręgu spraw religijnych i słuchaliśmy … Czytaj dalej AleKlasa 0Podstawowym tematem podejmowanym przez malarstwo był człowiek i jego otoczenie.. Projekty architektoniczne cechuje prostota, harmonia i czytelność.Wyznacznikami renesansu były przede wszystkim humanizm i związane z nim zafascynowanie dorobkiem antycznym.. Język polski Sztuka Renesansu.. Rozkwit stylu renesansowego przypada na rządy Medyceuszy we Florencji, która stała się centrum nowych tendencji.Renesans jest epoką otwierającą czasy nowożytne.Przepaść między "starą" a "nową" kulturą europejską jest wielka, ponieważ na przełomie XV/XVI wieku we Włoszech, a w XVI wieku w innych częściach kontynentu, zmieniło się całkowicie myślenie człowieka, jego podejście do sztuki i tradycji filozoficznej i literackiej.. Sztuka renesansu odzwierciedlała idee epoki..

W tym czasie chętnie podejmowano tematy polityczne, filozoficzne, społeczne.

Quattrocento.. Prawdziwą aspiracją architekta renesansu było wzniesienie budowli dla samego piękna proporcji, przestronnego wnętrza i wspaniałej, imponującej całości - pisze Ernst Hans Gombrich w monografii "O sztuce".. Filozofia odrodzenia.. Kopuła spoczywa zwykle na bębnie i zwieńczona jest latarnią, która doświetla wnętrze.. Tematy literatury renesansu cechuje więc szeroka rozpiętość i duża różnorodność.. W renesansie był on nurtem całkowicie dominującym.Na podstawie prezentacji dokonaj charakterystyki sztuki renesansowej w Polsce i w Europie.. Kolebką sztuki renesansu są Włochy, w których początki tego stylu rozwinęły się już w XIV w. Tempera i olej na panelu.. Ściany, które w gotyku zostały zminimalizowane i zastąpione przeszkleniami, wracają do łask.. Za jego prekursora uważa się Giotta.. To prąd w sztuce i literaturze opierający zasady tworzenia właśnie na antycznej topice i poetyce.. Muzyka- umownie określa się lata renesansu w muzyce: 1430- 1600.Tematyka dzieł: starożytna, biblijna i świecka, zastosowanie perspektywy, rozpowszechnienie fresków, malarstwo portretowe, Stanisław Samostrzelnika (miniatura i polichromia) Niektóre prace: polichromie w kościele i w klasztorze Cystersów w Mogile (ok. ),Sztuka renesansu odzwierciedlała idee epoki.. Pierwsi artyści tego ruchu zaczęli interesować się naturą i ludzkim ciałem przedstawionym w starożytności.Architektura renesansu nawiązywała do wzorów i form klasycznych, a jej twórcy we wszystkich swoich działaniach szukali podstaw naukowych..

Idealną formą budowli renesansowej jest centralny gmach przekryty kopułą.

Najważniejsi twórcy renesansowi oraz ich dzieła.. Ważne pojęcia w renesansie to antropocentryzm, humanizm i reformacja.. Cechowała ją harmonia formy, spokój, statyczność, jasność konstrukcyjna, piękno osiągane poprzez zastosowanie .. Oczywiście przemiany te nie nastąpiły z dnia naPrezentacja przestawiająca najważniejsze informacje o renesansie - pochodzenie nazwy, ramy czasowe, ważne wydarzenia, filozofię i światopogląd, założenia sztuki oraz dzieła literackie.Najważniejsze cechy renesansu to: antropocentryzm : główną tematyką literatury i sztuki był człowiek; humanizm, który zakładał, że człowiek jest centrum wszystkiego;Cechy architektury włoskiego renesansu.. Filozofia życia człowieka - życie w zgodzie z rytmem natury ( Żywot człowieka poczciwego Reja), walka z pokusami, a życie widziane jako coś kruchego i tajemniczego (Mikołaj Sęp-Szarzyński), ale też załamanie się harmonijnej wizji świata, gdy umiera ktoś kochany, i powolne godzenie się ze światem ( Treny .W ten sposób główne tematy sztuki renesansowej były indywidualną ekspresją i światowymi doświadczeniami.. W okresie renesansu w sztuce zaczęły obowiązywać wzorce klasyczne i naturalizm.. W konsekwencji mogła odrodzić się nauka, ale też człowiek, który mógł rozwijać swoje twórcze możliwości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt