Zmiana opisu na fakturze

Pobierz

W pierwszej zakładce Podstawowe okna Towar uzupełnić dowolną treścią pole Opis (np. jako ciąg dalszy pola Nazwa).. Feb 27, 2021W polu Opis, w dolnej części faktury, możemy dodać dodatkowe informacje do dokumentu.. Np. nie odpowiada mu opis towaru lub usługi, podział na kwoty i wynikający z niego VAT, data wystawienia dokumentu lub data sprzedaży, itp.Np.. Nota korygująca daje mniej możliwości niż faktura korygująca.. W przypadku, gdy nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy w elementach nazwy sprzedawcy lub nabywcy albo oznaczenia towaru lub usługi, może je skorygować notą korygującą.. Należy jednak podkreślić, że wystawienie noty korygującej nie może prowadzić do zmiany .Zmiany te zostaną zapamiętane wraz z fakturą, ale nie mają wpływu na treść pola Opis na karcie towaru/usługi.. Formularz faktury: zakładka PłatnościPrawo do wystawienia faktury korygującej przysługuje sprzedawcy towaru lub usługi.. Będzie on później wyświetlany na liście faktur w kolumnie Opis oraz pojawi się na wydruku faktury.. Zakładka Faktury Wystaw inną Faktura zaliczkowa.. Jednostka szt., ilość 1.Oct 21, 2021W PRZYPADKU GDY PONIŻSZA TREŚĆ NIE ZMIEŚCI SIĘ NA ODWROCIE OPISYWANEJ FAKTURY, NALEŻY SPORZĄDZIĆ ZAŁĄCZNIK NR 1 ORAZ UMIEŚCIĆ NASTĘPUJĄCĄ INFORMACJĘ NA FAKTURZE: "BRAKUJĄCY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO NINIEJSZEJ FAKTURY, KTÓRY JEST JEJ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ"1..

jeśli zamiast "Stanisław", na fakturze widnieje "Jan".

Ponadto musi ona zawierać stałe dane wymagane dla każdej faktury korygującej, takie jak: dane nabywcy i sprzedawcy, numer, datę wystawienia i numer faktury korygowanej.. Aby to zrobić: przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta przejdź do zakładki Konfiguracja > Słowniki w rubryce Oznaczenie czasu sprzedaży wpisz wybraną przez Ciebie formułkę naciśnij przycisk ZapiszJun 15, 2021Jun 29, 2021 Faktura korygująca powinna zawierać tylko te .Są to faktury dotyczące eksportu towarów oraz WDT, dostawy towarów dla których krajem opodatkowania nie jest Polska, sprzedaż energii, usług telekomunikacyjnych.. Zaznaczyć kartotekę towaru na liście i w głównym menu programu wybrać Towar-Popraw.Fakturownia daje Użytkownikom możliwość zmiany opisu na fakturze - datę sprzedaży możesz zamienić teraz na datę dostawy albo coś całkiem innego.. Zmiany należy zaakceptować przyciskiem OK.Sep 8, 2020Nabywca może "zmusić" sprzedawcę do zmiany faktury tylko, gdy jest niezgodna z przepisami Może się zdarzyć, że nabywca nie zgadza się z zapisami na fakturze.. Zaproponuję używanie usług jednorazowych, które nie będą powodowały występowania tego zjawiska.. 2 pkt 3 lit. b ustawy o VAT faktura korygująca musi zawierać nazwę towaru lub usługi objętych korektą..

Nie jest możliwa zmiana nazwy towaru na inną w ramach faktury korygującej.

Aby dodać Opis do kartoteki towaru, należy: Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Kartoteki-Towary i usługi.. Faktura ta służy przede wszystkim do wprowadzenia zmian modyfikujących wszelkie wartości liczbowe na fakturze.Jan 4, 2021Aby zmienić element faktury na wydruku np. napis oryginał/kopia trzeba przejść do menu USTAWIENIA > USTAWIENIA KONTA > WYDRUKI (zakładka), a następnie na dole strony wypełnić pole Konfiguracja wydruku przez CSS (wedle schematu jak poniżej): Na powyższym zrzucie ekranu widać jedynie prezentację okna.Napisano 3 Kwietnia 2019 w ZMIANA OPISU W FAKTURACH VAT SUBIEKT Spowodowane jest to tym, że zmieniają Państwo nazwę danej usługi w kartotece, co powoduję zmianę nazwy na dokumentach już wystawionych.. To nazwa identyfikuje przedmiot transakcji.W serwisie ifirma.pl mogą pojawić się wątpliwości co wpisać w nazwie towaru lub usługi w poniższych formularzach faktur: 1.. W pozycji faktury wpisujemy, iż faktura dotyczy zaliczki na poczet realizacji konkretnej usługi/dostawy towarów i podajemy kwotę wpłaconej zaliczki.. Jeśli istnieje potrzeba dodania opisu do pozycji faktury - towaru/usługi możemy to zrobić na formularzu faktury, klikając na wybraną pozycję.May 25, 2022Jul 9, 2020Zgodnie z art. 106j ust..

Reasumując, nie wolno wystawiać noty korygującej, gdy mamy do czynienia ze zmianą kwot na fakturze.

dla opisu dostępny jest przycisk Opis/ Atrybuty pod którym znajduje się lista atrybutów towaru, dla których na karcie ewidencyjnej towaru/usługi (na zakładce [Atrybuty], w oknie Atrybut towaru) zaznaczono parametr dokleić do opisu dokumentu.. Taki atrybut jest automatycznie dodawany do opisu pozycji Faktury.Na karcie operatora dostępny jest parametr Zmiana opisu i osoby odbierającej na fakturze, który umożliwia zamianę zarówno opisu, jak i osoby odbierającej nawet na zatwierdzonym dokumencie (do czasu zaksięgowania).. Dzieje się dlatego, że na fakturze niezbędne elementy to imię i nazwisko, a także NIP i adres obu stron transakcji.May 17, 2021Obowiązkowe elementy opisu Art. 21 ustawy o rachunkowości wskazuje, że faktura (dowód księgowy) na odwrocie w ramach opisu powinna zawierać takie elementy jak: określenie rodzaju dowodu i numeru identyfikacyjnego faktury, określenie stron dokonujących operacji gospodarczej, wraz ze wskazaniem nazw i adresów,Jak korygować błędne dane nabywcy na fakturze/ Fot. Fotolia.. Jeśli błąd dotyczy wspomnianych dodatkowych słów lub znaków dodanych po imieniu i nazwisku - faktury nie trzeba poprawiać..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt