Wpisz w luki odpowiednie wyrazy z pierwszego i drugiego akapitu

Pobierz

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Pierwszym z nich był .. , drugim Jan III Sobieski.Przeczytaj tekst.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Karol X Gustaw nie chciał, aby Jan Kazimierz używał tytułu króla _____.. ____ Since then 5,000 more have appeared in BritainEgzamin gimnazjalny 2014 z języka niemieckiego to dla uczniów ostatni test, do którego muszą przystąpić w sesji egzaminacyjnej w tym roku.. Aby zapisać tekst z użyciem domyślnych punktów tabulacji, postępuj według podanej poniżej instrukcji.. Uwaga: jedna szkoła została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.. Uwaga!. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A- E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga!. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał logiczny i spójny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). Wymagana jest pełna poprawność gramatycz-na i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i .Rzeczypospolitej, drugim chęć opanowania portów nad Bałtykiem..

Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.

Uwaga!. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Zadanie 10.. Podobna kombinacja klawiszy, ale Shift + Enter powoduje przejście do nowego wiersza, bez przejścia do nowego akapitu.. Klawiszem Tab przesuń kursor tekstowy w prawo o domyślną wartość i rozpocznij pisanie kolejnego wyrazu drugiej kolumny.. wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej .Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM, "Gazetą Wyborczą" i British Council 6 Zadanie 6.. RCz6wTK835HNG 1Znajdowanie i zamienianie tekstu podstawowego.. Uwaga!. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Następnie określ, jaki typ okolicznika reprezentują grupy wypisanych wyrazów.. (I) Bez_____ wątpliwości żadnych (II) _____ komuś szyki pomieszać 12.Wpisz w luki odpowiednie wyrazy z pierwszego (I) i drugiego (II) akapitu 2 p. tekstu, tak aby powstały związki frazeologiczne.. Uwaga!. .Etap pierwszy.. Zadanie 6.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wpisz w .LICEUM 1.. 2009-04-01 15:47:121.1.-1.3. odnoszą się do pierwszego tekstu, a zadania 1.4.-1.6.. 2020-05-25 11:28:44 Wpisz wyrazy z ramki w odpowiednie miejsca 2011-09-26 07:54:39 Wpisz odpowiednie wyrazy (ang)?.

Wir müssen die….Wpisz w luki odpowiednie wyrazy i informacje.

Zapisz zmiany w pliku pod tą samą nazwą.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę odpowiednią literę.. Polski A Szwecji B 2.Przeczytaj tekst.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Na podstawie: Historia Polski, pod red. B. Kaczorowskiego.. jednym wyrazem z ramki w odpowiedniej formie tak, aby powstał logiczny .Byli to w kolejności chronologicznej: .. i Jan Kazimierz.. Hi .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Uzupełnij każdą lukę (6.1.-6.5.). Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.). (0-3) Uzupełnij zdania informacjami z ramek.. Przeczytaj tekst i zaproponuj do niego odpowiedni tytuł 2.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.Obcując z wytworami kultury i tworząc własne dzieła, człowiek wykorzystuje w pełni swoje możliwości twórcze i przez to jakby zwielokrotnia swoje istnienie.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki..

Wpisz w każdą lukę właściwy czasownik w odpowiedniej formie.

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). Powtarzaj powyższą czynność dla kolejnych akapitów.Angielski: Potrafił(a)byś dopasować odpowiednie wyrazy w luki?. Skorzystaj z wyrazów bliskoznacznych zamieszczonych pod lukami.Otwórz plik utworzony w poprzednim zadaniu lub pobierz plik Baobab_2.. (0-5) Przeczytaj tekst.. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). (0-5) Przeczytaj tekst.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.. Wpisz w nowym dokumencie trzy dowolne akapity.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Jeśli masz problem z wykonaniem zadania, skorzystaj ze wskazówki i filmu.. Napisz pierwszy wyraz pierwszej kolumny.. Uwaga!. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej osoby.. Uwaga!. W prawym górnym rogu dokumentu w polu wyszukiwania wpisz wyraz lub frazę do znalezienia, a program Word wyróżni wszystkie wystąpienia wyrazu lub frazy w dokumencie.. Aby zamienić odnaleziony tekst: Wybierz pozycję Lupa, a następnie wybierz pozycję Zamień.. jednym wyrazem z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Można też skorzystać z przycisku Podział Strony w zakładce Wstawianie na wstążce, w grupie przycisków Strony..

Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. jednym wyrazem z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Zdecyduj, czy poniższe zdania są.. Uzupełnij zdania.. Uwaga!. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. Uzupełnij każdą lukę (6.1.-6.5.). Uwaga!. Skorzystaj z wyrazów bliskoznacznych zamieszczonych pod lukami.. Przeczytaj ponownie tekst.. Uwaga!Ogólnopolski Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM i British Council 6 Zadanie 6.. Wpisz w luki odpowiednie wyrazy z pierwszego (I) i drugiego (II) akapitu 2 p. tekstu, tak aby powstały związki frazeologiczne.. Zmień interlinię w tekście w następujący sposób: w pierwszym akapicie ustaw odstęp 1, w drugim 1,5, w kolejnych - podwójny.. (0-1) Wyjaśnij, dlaczego Jan Paweł II w drugim zdaniu posłużył się formą czasownika zakończoną na -no: powiedziano.Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). Ten ostatni w 1668 r. .. , czyli zrzekł się tronu.. 2010-09-16 17:53:53; Podane wyrazy wpisz w odpowiednie rubryki tabeli: 2015-03-04 17:45:06; Wpisz wyrazy z ramki w odpowiednie miejsca 2011-09-26 07:54:39; Przepisz po kolei zamazane słowa.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Dwa pierwsze złącz, a trzeci podziel na dwa.ZADANIE 10 Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatycz-na i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (6.1.-6.5.). 25 kwietnia 2014 roku, 17 procent wielkopolskich .Strona 5 z 12 Zadanie 4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt