Ustal wzór węglowodoru

Pobierz

Zaliczaj.pl.Ustal wzór sumaryczny węglowodoru o masie cząsteczkowej 42 u i zawartości 14,3% wodoru.blocked.. Question from @wiecznamaturzystka - Liceum/Technikum - Chemia.. W reakcji wydzieliło się 18,48 g tlenku węgla(IV).. W wyniku spalenia 4,3 g pewnego alkanu otrzymano 13,2 g CO2 i wodę.. (1 pkt)Zadanie: ustal wzor weglowodoru o masie czasteczkowej Rozwiązanie:44 u węglowodoru stanowi 100 , to x u węgla stanowi 82 x 44 82 100 36 u c 44 u węglowodoru 36 u węgla 8 u wodoru 1 mol c 12u 3 mole c 36u 1 mol h 1u 8 moli h 8u wzór węglowodoru c3h8 propan.. 44 u*81,82%=36 u węgla czyli 3 atomy po 12 u 44 u*18,18%=8 u wodoru czyli 8 atomów po 1 u Wzór tego węglowodoru to C3H8.100-89,9-10,1=0 czyli w w-wodorze nie ma wodoru.. Zasady ocenianiaUstal wzór sumaryczny i strukturalny węglowodoru z szeregu etynu o masie cząsteczkowej 54 Unity.. W wyniku spalenia 11,4g alkanu otrzymano 17,92dm3 CO2 odmierzonego w warunkach normalnych.. Ustal wzór sumaryczny tego alkanu.Cały związek ma masę 30 g /mol, a 80% z tego to węgiel, czyli 24g.. Kwas ten można otrzymać z benzenu.. Proszę o pomoc.Pytanie Ola: Oblicz rzeczywisty wzór węglowodoru, który w warunkach normalnych jest gazem o gęstości 2, 59 g/ dm sześciennych i zawiera 82, 8 % węgla 1 gru 15:58 Godzio: C x H yUstal wzór sumaryczny węglowodoru o masie cząśteczkowej 44 u i zawartości 81,8% węgla.Ustal wzór sumaryczny węglowodoru należącego do szeregu homologicznego alkinów, wiedząc, że zawiera on masowo 11,1% wodoru, a gęstość par tego związku w warunkach normalnych jest rowna 2,41 g/dm3..

Napisz reakcje spalania niecałkowitego tego węglowodoru.

W wyniku opisanej przemiany otrzymano 46,5 g mieszaniny tlenku węgla(IV) i pary wodnej.. odpowiedział (a) 16.09.2009 o 23:04: Masa cząsteczkowa dwutlenku węgla to 44 u.. SĄDZĄC PO WYNIKACH GĘSTOŚĆ JEST PODANA W g/dm^3, a nie w g/cm^3 d=m/v d=1,34g/dm^3 v=22,4 dm^3 m=?. Ustal wzór sumaryczny i strukturalny węglowodoru z szeregu etynu o masie cząsteczkowej 54 Unity.. Zgłoś nadużycie Zadanie jest zamknięte.. Odpowiedz 1 answer 0 about 11 years agoUstal wzór węglowodoru, w którym stosunek wagowy węgla do wodoru jest równy 4:1Ustal wzór sumaryczny węglowodoru należącego do: a)alkanów, jeśli wiesz, że masa cząsteczkowa tego związku wynosi 58 u; b)alkanów, jeśli wiesz, że masa cząsteczkowa tego węglowodoru wynosi 86 u; c)alkenów, jeśli wiesz, że masa cząsteczkowa tego związku wynosi 56 u; d)alkinów, jeśli wiesz, że masa cząsteczkowa tego węglowodoru wynosi 54 u; +0 pkt.. Zaliczaj.pl.Kwasy karboksylowe Estry i tłuszcze Napisz równanie reakcji Narysuj/zapisz wzór.. Ten związek to etan C2H6 C 2 H 6 Drugie zadanie jest jeszcze prostsze.. Wzór sumaryczny: Rozwiązanie.. Najlepsze rozwiązanie 0 0 marcinspok 20.10.2010 (14:57) C=12u H=1u C7H14- hepten 7C*12+14H*1=98u 98-100 84-x x= 85,714%Ustal wzór rzeczywisty jodopochodnej węglowodoru..

Ustal na podstawie obliczeń wzór sumaryczny tego węglowodoru.

Ustal wzór sumaryczny związku.. Chemia - liceum.. W wyniku katalitycznego utleniania tego węglowodoru powstaje bezwodnik maleinowy o wzorze: Ustal wzór sumaryczny tego węglowodoru.. Daje naj.. :) More Questions .W wyniku spalenia próbki pewnego węglowodoru X zawierającej 6,02·10 23 cząsteczek otrzymano 4 mole CO 2 oraz 90 gramów H 2 O.. Wiadomo też, że cząsteczki węglowodoru X charakteryzują się rozgałęzionymi łańcuchami.. Zadanie 1 − 10 ml gazowego węglowodoru o wzorze C 4 H y wymaga 55 ml tlenu do całkowitego spalenia.. (1 pkt) Napisz, stosując wzór sumaryczny węglowodoru X, równanie opisanej reakcji spalania.. Rejestracja.. b) podaj wzór sumaryczny węglowodoru.Do całkowitego spalenia próbki zawierającej 8,43·10 22 cząsteczek pewnego węglowodoru zużyto 15,68 dm 3 tlenu odmierzonego w warunkach normalnych.. Wzór sumaryczny:Ustal wzór sumaryczny tego tlenku.. y = 40*10 / 100 = 4u (jest to masa 4 atomów wodoru) y = 4.a) liczba atomów węgla=( % węgla * masa molowa)/ masa molowa 1 atomu węgla (0,858*70g/mol)/12g/mol=5 liczba atomów wodoru= (masa molowa węglowodoru- masa molowa atomów węgla)/masa molowa 1 atomu wodoru (70 g/mol- 60g/mol)/1g/mol= 10 wzór: C5H10 b) liczba atomów wodoru (0,112*54g/mol)/1g/mol= 6 liczba atomów węgla (54g/mol-6g/mol)/12g/mol= 4 wzór: C4H6Podczas spalania 0,25 mola pewnego węglowodoru przebiegła reakcja chemiczna zilustrowana ogólnym równaniem: C n H 2n + 1,5n O 2 →nCO 2 + nH 2 O..

a) zapisz ogólne (zbilansowane) równanie reakcji spalania dla tego węglowodoru.

Reforma 2019.Zadanie: ustal wzór sumaryczny węglowodoru, jeśli gęstość jest równa 2,5g dm sześcienny, a w wyniku całkowitego spalenia 1,12g tej substancji otrzymano 3,52g Rozwiązanie: mol co2 12 2 16 44 u 44 g co2 zawiera 32 g o2, to 3,52 g co2 x g o2.. Wodoru jest 30g - 24g = 6g, czyli y =6.. x - 89,9. x=213g stanowi chlor.. Wiemy, że 1 mol w warunkach normalnych zajmuje 22,4dm3 22, 4 d m 3.Ustal wzór sumaryczny węglowodoru, który w warunkach normalnych jest gazem o gęstości d=1,34g/cm i zawiera 80% węgla.. Stąd wiemy, że x=2 ( 24:12=2).. +0 pkt.. Obliczenia .Do całkowitego spalenia próbki zawierającej 8,43·10 22 cząsteczek pewnego węglowodoru zużyto 15,68 dm 3 tlenu odmierzonego w warunkach normalnych.. Kwas maleinowy to nazwa zwyczajowa kwasu cis-butenodiowego o wzorze HOOC-CH=CH-COOH.. W reakcji wydzieliło się 18,48 g tlenku węgla(IV).. 1.Ustal wzór empiryczny węglowodoru wiedząc, że procent wagowy węgla wynosi 83,33\%, a procent wagowy wodoru 16,67\%.Ustal wzór sumaryczny tego węglowodoru, wiedząc, że masa cząsteczkowa wynosi 28u.. Zadania obliczeniowe z węglowodorów.. wiecznamaturzystka November 2018 | 0 Replies .. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.. Zakres podstawowy.. Logowanie.. m=d*v m=1,34*22,4=30 g na początku zakładam, że jest to alkan, a więc korzystając ze wzoru ogólnego na alkany CnH2n+2 =30 12n +2n =28Najlepsza odpowiedź..

Ustal wzór węglowodoru, w którym stosunek wagowy węgla do wodoru jest równy 4:1 ...1.

Ustal na podstawie obliczeń wzór sumaryczny tego węglowodoru.. Ustal wzór węglowodoru, w którym stosunek wagowy węgla do wodoru jest równy 4:1 - Wzór ogólny alkanów: Wyznaczamy mas - Pytania i odpowiedzi - Chemia.. 2010-03-06 11:35:23 Ustal wzor sumaryczny cukru o masie cząsteczkowej 180g zawierającego 40% węgla i 6,67% wodoru..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt