Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody notatka

Pobierz

Związek z podstawą programową: Zakres podstawowyOchrona przyrody to ogół działań mających na celu zachowanie przyrody ożywionej i nieożywionej w stanie niezmienionym, zrównoważone gospodarowanie jej zasobami oraz zapewnienie możliwości ich odnawiania się.. Proszę wykonane notatki i zadania przesyłać na adres emilowy:Notatka: Wymień rodzaje i przykłady zasobów przyrody.. Już wiesz, że: oszczędzanie energii elektrycznej jest korzystne dla środowiska; dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym; zanieczyszczenie powietrza spalinami ma niekorzystny wpływ na zdrowie.. Escape room - sposoby ochrony przyrody - uratuj łosia!. Wyróžnia sie ochrone: — obszarowa (parki narodowe, rezerwaty przy- rody i parki krajobrazowe), indywidualna (pomniki przyrody, užytki eko- logiczne, stanowiska dokumentacyjne), — gatunkowa (ochrona gatunków rzadkich lubJak racjonalnie gospodarować zasobai przyrody.. !Uczeń/uczennica wskazuje argumenty potwierdzające konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej i ochrony przyrody.. Uczeń/uczennica poznaje narzędzie do monitorowania stanu zasobów leśnych na świecie.. Limity te pozwalają utrzymać zbyt szybki spadek liczebność organizmów.. Zapoznaj się z pierwszą częścią tematu w podręczniku na str. 152 - 153.. Wykonajcie zadania interaktywne..

Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

Zapoznaj się z nowym tematem lekcji.. - Wykorzystanie wody po płukaniu warzyw i owoców do podlewania roślin ozdobnych.. Plan zajęć: zasoby przyrody i ich nadmierna eksploatacja, film edukacyjnyTemat1.. Cele lekcji: rozpoznanie zasobów przyrody w aspekcie możliwości ich odnawiania się; wykazanie skutków niewłaściwej eksploatacji zasobów.. Zasobami przyrody nazywamy wszystkie elementy przyrody, które sa wykorzystywane przez czlowieka.. Współcześnie pojawia się coraz więcej dóbr, których celem jest wykorzystanie jak najmniejszej ilości zasobów, a które mogłyby zaspokoić potrzeby poszczególnych ludzi, całego społeczeństwa i gospodarki (np .•Ochrona przyrody to ogół działań mających na celu zachowanie przyrody ożywionej i nieożywionej w stanie niezmienionym, zrównoważone gospodarowanie jej zasobami oraz zapewnienie możliwości ich odnawiania się.. Wśród motywów ochrony przyrody wyróżnia się: egzystencjalne, ekonomiczne (gospodarcze), estetyczne, etyczne, naukowe.Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.. Zasoby naturalne są dobrem ograniczonym.Temat lekcji: RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI PRZYRODY CZ.1.. Zasoby przyrody - wszystkie elementy przyrody, które są wykorzystywane przez człowieka.. 2.Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody Podział zasobów przyrody Zasoby przyrody możemy podzielić na: Zasoby przyrody możemy podzielić również ze względu na to czy są to elementy ożywione,czy też nieożywione Nieodnawialne Odnawialne surowce naturalne (np. węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, rudy żelaza i miedzi)Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody- rodzaje zasobów i sposoby ich racjonalnego gospodarowania nimi, strategia zrównoważonego rozwoju..

Jak racjonalnie gospodarować zasobami przyrody?

Ograniczenie pozyskiwania surowców do niezbędnego minimum z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń w tym zakresie.Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody Przeczytaj: .. Notatka do zeszytu: ZASOBY PRZYRODY: Niewyczerpywalne Wyczerpywalne • Energia słoneczna - Odnawialne: zwierzęta, • Energia wiatru rośliny, wody głębinowe, .Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.. - Uszczelnić cieknące krany.. Dokonaj klasyfikacji zasobów przyrody - analiza tabeli.. Przepiszcie notatkę do zeszytów: NOTATKA-_Racjonalne_gospodarowanie_zasobami_przyrody.pdf.. opisywać obieg wody w przyrodzie; wyjaśniać, na czym polega uzdatnianie wody; przedstawiać proces oczyszczania ścieków; prezentować sposoby oszczędzania wody i uzasadniać konieczność racjonalnego gospodarowania jej zasobami.. Escape room do I części filmu "SOS dla Ziemi" 7.. O składzie gatunkowym i rozmieszczeniu lasów na Ziemi decyduje klimat, wysokość n.p.m i działalność człowieka.odpowiedział (a) 16.04.2010 o 18:34.. Cele lekcji: Uczeń zna: - wyczerpalne i wyczerpywane i niewyczerpywane zasoby przyrody; - odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody; - skutki niewłaściwej eksploatacji zasobów przyrody i przykłady działań.. - Dokręcanie kranów..

3.NOTATKA Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

Escape room do II części filmu "SOS dla Ziemi" 8.. Escape room do III części filmu "SOS dla Ziemi" 9.. Z tego względu ochrona środowi.. w ramach zrównoważonego rozwoju.Tym ważniejsze jest oszczędne gospodarowanie wodą, energią oraz pozostałymi zasobami.. Wiele gatunków ryb i zwierząt hoduje się w sztucznych zbiornikach/farmach.. Rodzaje zasobów: a) niewyczerpywalne: wiatr, energia słoneczna b) wyczerpywalne: - odnawialne: organizmy, woda, powietrze, gleba, - nieodnawialne: paliwa kopalne.. Przeczytajcie jak możecie sami chronić przyrodę: 7.. Ustawa Prawo ochrony środowiska z 2001r.. SEGREGACJA ŚMIECI - w tym zadaniu, po jego wykonaniu wciśnijcie "Prześlij odpowiedzi", by sprawdzić czy zrobiliście .Temat lekcji: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.. Energia elektryczna jest obecnie niezbędna - bez niej nie można przeczytać na przykład tego tekstu na ekranie komputera czy tabletu.. Klikajcie w linki: OSZCZĘDZANIE WODY.. biologia wtorek, 12.05.2020 r.Gospodarka surowcami i innymi zasobami środowiska powinna więc być racjonalna, przez co należy rozumieć oszczędne i właściwe pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystanie danego surowca lub materiału.. Cele zajęć: - poznasz rodzaje zasobów przyrody oraz skutki ich niewłaściwej eksploatacji-dowiesz się, czym jest zasada racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody..

Gospodarowanie odnawialnymi zasobami przyrody.

Do zasobów wyczerpywalnych zalicza sie zasoby odnawialneTemat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody Przeczytaj: .. Notatka do zeszytu: ZASOBY PRZYRODY: Niewyczerpywalne Wyczerpywalne • Energia słoneczna - Odnawialne: zwierzęta, • Energia wiatru rośliny, wody głębinowe, .Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.. Dziś nauczysz się: rozróżniad odnawialne i nieodnawialne źródła energii elektrycznej;gospodarka zasobami leśnymi las - układ ekologiczny, wielki zespół różnorodnych organizmów roślinnych i zwierzęcych, przystosowanych do życia obok siebie, na wspólnym obszarze.. Środowisko oznacza fizyczne i biologiczne otoczenie człowieka (zarówno naturalne, jaki stworzone sztucznie).. •Wśród motywów ochrony przyrody wyróżnia się: egzystencjalne, ekonomiczne (gospodarcze), estetyczne, etyczne, naukowe.Nauczysz się.. 3.Rodzaje odpadów i ich źródła Przykłady racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody Odpady to zużyte przedmioty oraz substancje stałe a także ciekłe powsające w wyniku bytowania człowieka, a także działalności przemysłowej, które są przeznaczone do usunięcia lub składowania z4.. ; 10.00-11.00) Link dostępu: Treści nauczania: • cele ochrony przyrody, • ochrona obszarowa,Ochrona przyrody to dziatania majace na celu zachowanie, wtašciwe wykorzystanie i odna- wianie zasobów przyrody.. Woda jest jedną z bardziej rozpowszechnionych substancji w .6.. Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.. WyróŽnia sie zasoby niewyczerpywalne (np. energia sloneczna, energia wiatru) oraz wyczerpywalne.. (Zajęcia online czwartek 04.06.2020r.. (przykład) Obecność wody w przyrodzie.. - Pranie w zapełnionej pralce automatycznej.Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój.. Proszę wykonaj krótką notatkę do zeszytu oraz rozwiąż poniższe zadania w zeszycie przedmiotowym ( możesz wydrukować/wkleić lub przepisać.. Stanowi on przykład biocenozy, której dominującym składnikiem są drzewa.. Oznacza wszystko, co znajduje się w otoczeniu jakiegoś obiektu żywego lub nieożywionego i co z tym obiektem jest we wzajemnych oddziaływaniach.. W jaki sposób człowiek zmienia przyrodę?. Energią elektryczną zasilane są także telefony komórkowe oraz mnóstwo innych urządzeń, które ułatwiają nam pracę.Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody Po tej lekcji słuchacz/uczeń powinien umieć: - wymienić i krótko opisać rodzaje zasobów przyrody w kontekście ich odnawiania się - omówić skutki niewłaściwej eksploatacji zasobów przyrody - wyjaśnić, na czym polega zasada zrównoważonego rozwoju - ochrona zasobów przyrody na co dzieńPrzykład powietrza wskazuje na to, jak ważne jest racjonalne gospodarowanie i dbanie o środowisko przyrodnicze.. Sposoby ochrony przyrody.. - Mycie zębów przy zakręconej wodzie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt