Problemy pielęgnacyjne pacjenta z nadciśnieniem tętniczym

Pobierz

Diagnoza 1Wielu pacjentow mających problemy z ciśnieniem musi prowadzić dzienniczek, w którym zapisuje jego wartości rano, popołudniu oraz wieczorem.. Nadmierna potliwość, 3.Brak wiedzy o powikłaniach wynikających z otyłości., .Opis przypadku pacjenta z nadciśnieniem tętniczym Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2015, tom 1, nr 2, strony: 109-110 Wstęp Pacjent lat 43, mężczyzna.. Problem/ diagnoza Cel Plan opieki 1.Proplem i diagnoza Ból o charakterze napadowym w odcinku piersiowym kręgosłupa promieniujący do klatki piersiowej Cel: Złagodzenie bólu Plan opieki:pacjenta i jego rodzinę w związku z hospitalizacją [17], nadmierne napięcie emocjonalne wynikające z nieumiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych [18]).. Przy zabrudzeniu pacjenta dokładna kąpiel z użyciem środków nawilżającychNadciśnienie tętnicze na ogół przez długi czas nie powoduje dolegliwości (czasem może powodować objawy, które trudno pacjentowi powiązać z nadciśnieniem, np. ból głowy lub łatwość męczenia się), rozwija się skrycie i po latach prowadzi do niekorzystnych zmian w sercu (np. zawału lub niewydolności serca ), mózgu ( udaru .Problemy pielęgnacyjne pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i interwencje pielęgniarskie w trakcie pobytu w szpitalu.. Kurs: Pielęgniarstwo.. Najczęstszą formą realizacji edukacji są: rozmowy, konsultacje z pacjentem i rodziną, pokazy obsługiCelem pracy było określenie problemów pielęgnacyjnych pacjenta z nadciśnieniem tętniczym i sposobów ich rozwiązywania..

9.Proces pielegnowania z nadcisnieniem tętniczym.

Problem 1: Ból i zawroty wynikające z wahań ciśnienia tętniczego krwi.. Cel: unormowanie ciśnienia tętniczego zapobieganie urazom Działania pielęgniarskie: kontrola parametrów życiowych tj. ciśnienie tętnicze krwi, tętno, liczba oddechów poinformowanie pacjenta o symptomach mogących świadczyć o zwyżce ciśnienia .- Edukacja pacjenta dotycząca diety zalecanej osobom z nadciśnieniem tętniczym - Zachęcenie pacjenta do zmiany stylu życia - zaprzestanie palenia papierosów, większa aktywność fizyczna - Nauczenie pacjenta wykonywania systematycznych, samodzielnych pomiarów RR, wyjaśnienie zasad i konieczności prowadzenia dzienniczka pomiarówOpieka pielęgniarska nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym - studium przypadku.. Pielęgnowanie chorego z zawałem mięśnia sercowego.. Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z niewydolnością serca.. Definicja nadciśnienia tętniczego, podział, udział pielęgniarki w diagnostyce nadciśnienia tętniczego, postępowanie leczniczo - pielęgnacyjne.. W cią­ gu ostatnich kilku lat wartości ciśnienia tętniczego (BP, blood pressurebyły źle kontrolowane, stoso) ­Problemy pielęgnacyjne: 4.. W razie potrzeby edukację prowadzi również lekarz.. Częstość zachorowań na tę przypadłość rośnie wraz z wiekiem.. Ból o charakterze napadowym w odcinku piersiowym kręgosłupa promieniujący do klatki piersiowejProces pielęgnowania pacjenta z nadciśnieniem tętniczym..

Przykładowy proces pielęgnowania pacjenta z nadciśnieniem tętniczym.

Obserwacja ilości i jakości oddanych stolców, odnotowanie na karcie gorączkowej ich ilości.. Obrzęki wynikające z zaburzenia procesu filtracji w kłębuszkach nerkowych oraz zatrzymanie wody.. Mogą mieć one charakter: Długookresowy, co wynika najczęściej z wieku pacjenta, ale także jest silnie związane ze stanem jego .z przewlekłą chorobą układu krążenia na przykładzie opisu przypadku pacjenta z nadciśnieniem tętniczym.. Obawy wynikały głównie z faktu, że leki stosowane przy nadciśnieniu zakłócają mechanizm, dzięki któremu koronawirus może przedostać się do organizmu.. Pielęgnacja jamy ustnej chorego.. Problemy pielęgnacyjne pacjentów ze schorzeniami układu krwiotwórczego 16.. Hypertonia aretrialis, czyli nadciśnienie tętnicze to utrwalone podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi (większe lub równie 140/ 90 mmHg).. Poniżej zaprezentowano propozycje wykorzystania ICNP (wersji z 2013 r.) [20] w procesie pielęgnowa-nia chorych z nadciśnieniem tętniczym.. Postępowanie w przypadku odnotowania wysokich parametrów.. Dopóki nie pojawią się problemy z perfuzją do swoich narządów.25 proc. osób zmagających się z nadciśnieniem tętniczym, czyli aż milion więcej niż 8 lat wcześniej: badania NATPOL i POL-SENIOR przeprowadzone przez Zespół Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku przyniosły smutne, chociaż spodziewane rezultaty.8..

Przykładowy proce s pielęgnowania pacjenta z. nadciśnieniem tętniczym.

Problemy pielęgnacy jne (diagnoza), cel i plan opieki.. Przedstawienie pacjentowi prawidłowych technik pomiaru ciśnienia tętniczego różnymi aparatami: - właściwe założenie mankietu.. Opiekun osoby chorującej na nadciśnienie tętnicze musi pamiętać, że ta z pozoru banalna dolegliwość wymaga szczególnej uwagi i troski.. Celem tej metody jest dokładny opis badanego z możliwie różnych stron z uwzględnieniem jego rozmaitych aspektów przy użyciu kilku technik.6.. STRESZCZENIEWstęp: Nadciśnienie tętnicze to jedna z najczęstszych chorób układu krążenia, stanowiąca przyczynę wielu groźnych powikłań zdrowotnych oraz obniżająca w znacznym stopniu jakość życia.Plik PROBLEMY PIELĘGNACYJNE CHOREGO Z NADCIŚNIENIEM TETNICZYM I DZIAŁANIA PIELĘGNIARSKIE.doc na koncie użytkownika Florencja2013 • folder interna(2) • Data dodania: 28 sty 2013 Problemy pielęgnacyjne w opiece nad chorym z niewydolnością nerek 15..

Problemy pielęgnacyjne (diagnoza), cel i plan opieki.

Materiał i metodyBadanie fizykalne pacjenta, oprócz pomiaru ciśnienia tętniczego, powinno obejmować także ocenę BMI, obwodu talii, tętna, osłuchiwanie serca i tętnic nerkowych, badanie palpacyjne nerek, ocenę neurologiczną oraz wyglądu skóry.. Polecenie do oczyszczania okolic odbytu mokrych chusteczek nawilżających.. Pielęgnowanie chorego z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym.. Badania laboratoryjne, które należy wykonać u wszystkich pacjentów z nadciśnieniem tętniczym .5.. Udział pielęgniarki w leczeniuEdukacja chorego z nadciśnieniem tętniczym krwi Edukacja chorego z nadciśnieniem tętniczym krwi powinna zawierać m.in. następujące elementy: > opracowanie planu terapeutycznego z uwzględnieniem udziału lekarzy, pielęgniarek, dietetyczek, > sformułowanie zaleceń indywidualnych dla każdego pacjenta,Jak opiekować się pacjentem z nadciśnieniem tętniczym?. Został on skonstruowany w oparciu o metodę indywidualnegoHm, a także jedną z największych rzeczy tutaj jest pamiętanie o ryzyku, jakie mają w przypadku wszystkich tych komplikacji.. Omówienie z pacjentem zagrożeń wynikających z nadciśnienia tętniczego.. Leczy się z powodu nadciśnienia tętniczego od 30. roku życia.. Materiał i metody: artykuł stanowi opis sytuacji zdrowotnej pacjenta, który zgłosił się do pielęgniarki rodzin-nej z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym krwi.. Diagnostyka w pulmonologii - zadania .Do tej pory utrzymywano, że pacjenci z nadciśnieniem tętniczym są bardziej narażeni na zachorowanie na covid-19, a przebieg choroby jest u nich cięższy.. Napadowy ból klatki piersiowej oraz wahania wartości RR., 2.. Charakterystyka przyczyn i objawów patologicznych ze strony układu oddechowego.. Problemy pielęgnacyjne: 4.. - przygotowanie do badania (cisza, spokój 10 min odpoczynek) 7.. Ma to znaczenie zwłaszcza, gdy podopieczny sam nie jest w stanie w pełni dbać o swój stan zdrowia.14.. Przygotowanie pacjenta po zawale mięśnia sercowego do samo opieki 17.. W pracy wykorzystano metodę studium przypadku.. Problemy pielęgnacyjne (diagnoza), cel i plan opieki.. Załącznik 4.. Podstawowe zasady insulinoterapii 18.. Przykładowy proces pielęgnowania pacjenta z nadciśnieniem tętniczym.. Zasady żywienia pacjenta z cukrzycą 19.Celem pracy było przedstawienie problemów pielęgna-cyjnych pacjenta zmagającego się z POChP, otyłością oraz nadciśnieniem tętniczym, określenie roli i zadań pielę-gniarki w opiece nad osobą chorą, szczególnie pod kątem postępowania edukacyjnego, opiekuńczego, diagnostycz - nego i leczniczego.. Silny ból w okolicy lędźwiowej., 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt