Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych

Pobierz

5) Etyka zawodowa funkcjonariuszy Służby Celnej .. P. Jóźwiak, K. Opaliński (red.), Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych, Piła 2013 .Plik Ściąga Etyka.docx na koncie użytkownika Przemas128 • folder Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych • Data dodania: 1 lut 2012Autorka omawia zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy policji, straży granicznej i służby celnej, służby więziennej, straży pożarnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Biura Ochrony Rządu.. Autorem książki jest Joanna Itrich-Drabarek.. Arystotelesa koncepcja państwa 3.. Jej wymiary to 160x230.. Należą do nich: siły zbrojne, policja, straż graniczna, straż pożarna, różnego rodzaju służby specjalne oraz administracyjne.Służby te (jak już wskazuje sama nazwa) zwykle charakteryzują się jednolitym sformalizowanym ubiorem .Autorka omawia zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy policji, straży granicznej i służby celnej, służby więziennej, straży pożarnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Biura Ochrony Rządu.. Referujący zwrócili uwagę także na to, że naruszenie zasad etyki zawodowej stanowić może podstawę do wszczęcia postępowania dys-Etyka zawodowa funkcjonariuszy .. Jakość przedstawionych propozycji i analiz.. §11.Policjant jako funkcjonariusz publiczny powinien wystrzegać się korupcji w każdej postaci oraz zwalczać wszelkie jej przejawy.Etyka zawodowa służb mundurowych - II rok stacjonarne..

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych .

Obowiązkiem policjanta jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej.. Teorie dobra wspólnego 4.. Strażnik państwa wg Platona 2. .. Weremiuk, Poznań 2013.. 6.Aspekty medialne etyki zawodowej funkcjonariuszy służb mundurowych Deontologia w Policji a przedmiot postępowania dyscyplinarnego Naruszenie zasad etyki zawodowej w służbach mundurowych jako przesłanka odpowiedzialności dyscyplinarnej w kontekście zasady nullum crimen sine lege Niekoherencja regulacji w sprawach dyscyplinarnych w .J.. Itrich-Drabarek, Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych, Warszawa 2019, wyd.. Szczegółowe zagadnienia realizowane na wykładzie:Służby mundurowe - zwykle bardzo sformalizowane jednostki powoływane przez państwo lub jego organy do spełniania części jego podstawowych zadań.. Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej z innego rodzaju odpowiedzialnością o charakterze represyjnym w służbach mundurowych.. Świadczenia odszkodowawcze dla funkcjonariuszy służb mundurowych z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - analiza najnowszych przepisów Autor: mgr JERZY NOWOSIELSKI, Uniwersytet Śląski, starszy inspektor ds. bhp w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Kontakt: funkcjonariuszy służb państwowych nakłada na tę grupę zawodową nowe obowiązki moralne, tłumaczy postulaty etyki ogólnej na język praktyki zawodowej..

Etyka zawodowa funkcjonariuszy Straży Granicznej.

KGP z 7 stycznia 2004 r., nr 1, poz. 3.. Wykład przeznaczony jest dla studentów kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.. Szwejkowski Ł., Korupcja - wybrane zagadnienia, legionowo 2013.277 Bibliografia .. "Etyka w działaniu funkcjonariuszy służb mundurowych", zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego prelegenci przedstawili międzynarodowe unormowania prawne etyki w służbach mundurowych, deontologię oraz aspekty moralne w formacjach mundurowych.Zasady etyki zawodowej policjanta wynikają z ogólnych wartości i norm moralnych uwzględniających specyfikę zawodu policjanta.. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa email: .. FSSM RP stara się monitorować sprawy sądowe z odwołań represjonowanych byłych funkcjonariuszy od decyzji Dyrektora ZER obniżających im emerytury/renty na podstawie ustawy z 16 grudnia 2016 r. Wprawdzie .Zarządzenie Komendanta SOP z dnia 26 lutego 2018 w sprawie "Zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (pdf, 1.33 MB) 01.03.2018 09:38 Opcje strony Podziel się na Twitter3) Etyka zawodowa policjanta: a. podstawowe zasady i wartości w policyjnej służbie b. etyczne aspekty użycia broni c. etyczne aspekty działań operacyjno-rozpoznawczych d. podwładni i przełożeni w Policji 4) Etyka zawodowa funkcjonariuszy Straży Granicznej 5) Etyka zawodowa funkcjonariuszy Służby CelnejŚwiadczenia odszkodowawcze dla funkcjonariuszy służb mundurowych z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - analiza najnowszych przepisów BHP W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH Autor: mgr ANDRZEJ DZIEDZIC , Ekspert ds. bhp certyfikowany przez CIOP-PIB Biuro Doradczo-Usługowe BHP Dąbrowa Tarnowska Kontakt: bhp..

Przeczytaj recenzję Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych.

Stanowią uzupełnienie dla wykładu prowadzonego on-line na platformie Microsoft Teams w czwartki.. Szustakiewicz p., Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawo-dowych jako sprawa administracyjna, Warszawa 2012.. Zamów dostawę do dowolnego salonu i zapłać przy odbiorze!Książka Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych pochodzi z wydawnictwa Difin.. Każdy funkcjo-16 Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z 31 grudnia 2003 r. w sprawie "Zasad etyki zawodowej policjanta" Dz.Urz.. Oprawa jest miękka.ganizacji Policji, czyli stosunki pomiędzy funkcjonariuszami.. Treści merytoryczne: 1) Podstawowe pojęcia - etyka, moralność, etos .. Zaprezentowane zostały kodeksy etyczne funkcjonariuszy Straży Granicznej (SG), Policji i innych służb.. Wyjaśnione zostaną takie pojęcia jak: służba publiczna, bezstronność, neutralność polityczna .Książka Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych autorstwa Itrich-Drabarek Jolanta , dostępna w Sklepie EMPIK.COM w cenie 49,99 zł .. Jest to kolejna publikacja z serii Biblioteczka Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego.Pozycja ta stanowi podsumowanie odbytego w dniu 14 grudnia 2012 roku w Szkole Policji w Pile III seminarium pt .Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych WS-PO-BW-EZFSP..

...Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych 2102-BW-L-W5EZFS.

Na tym tle zrelacjonowano również zasady etyki zawodowej w poszczegól-Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych / służb mundurowych Tematy prac semestralnych (WS2013/2014): 1.. Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych, wydaną pod red.Piotra Jóźwiaka i Krzysztofa Opalińskiego.. Kardynalne sprawności (cnoty: sprawiedliwość, męstwo, umiar, roztropność) w służbie publicznej 5.. Konwersatorium ma za zadanie omówić główne kanony etyczne oraz standardy jakimi winni kierować się na służbie i poza służbą funkcjonariusze służb państwowych.. Powinny one opierać się na zasadzie zaufania, poszanowania godności i tolerancji wobec siebie.. Należy do gatunków: poradniki, praca, biznes, zawodowe.. Itrich-Drabarek J., Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych, Warszawa 2016.. Co to jest dobre państwo?. W ramach przedmiotu student opanuje wiedzę dotycząca zasad etyki zawodowej jako cechy charakterystycznej zawodów zaufania publicznego.Książka Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych - od 38,94 zł, porównanie cen w 24 sklepach.. Esej na temat wybranego dylematu moralnego w służbie mundurowej.. "(…) poziom etyczny kadr administracji publicznej jest ściśle związany z 9prawną i moralną kulturą całego społeczeństwa", ale obowiązuje tu rów-Mamy przyjemność zaprezentować nową pozycję literatury zawodowej pt. Wina w prawie dyscyplinarnym służb mundurowych.. Ogólne pojęcie etyki najtrafniej, moim zdaniem, przedstawił Platon już w starożytności: "Etyka akcentuje potrzebę zgody obywateli co do kierowania się pewnymi .etyki zawodowej funkcjonariuszy Służby Ochrony państwa [online], Zobacz inne Nauki humanistyczne i społeczne, najtańsze i najlepsze oferty, opinie.socjologia, ale również i sama etyka - tutaj w ujęciu przydatnym dla człon-ków służb mundurowych, w szczególności zaś dla funkcjonariuszy policji.. Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych: pl_PL: dc.type: info:eu-repo/semantics .Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ul..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt