Neoparin charakterystyka produktu leczniczego

Pobierz

(100 mg)/1 ml, roztwór do wstrzykiwań 2.Produkt leczniczy Neoparin Forte jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w: - Zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjentów chirurgicznych z grup umiarkowanego i wysokiego ryzyka, w szczególności poddawanych zabiegom chirurgicznym ortopedycznym lub zabiegom w chirurgii ogólnej, w tym zabiegom w chirurgii onkologicznej.Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.. W takim przypadku leczenie powinno być prowadzone wyłącznie po konsultacji z lekarzem.. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. Jedna fiolka z proszkiem zawiera: Immunoglobulina królicza przeciw ludzkim tymocytom.25 mg .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g mieszanki zawiera: Rhamnus frangula L. (Frangula alnus Miller), cortex (kora kruszyny) 16,4-23,6 g Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Neoparin Multi, j.m.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml (około 30 kropli) zawiera 15 000 IU cholekalcyferolu (Cholecalciferolum) - witaminy D 3.. 1 kropla zawiera 0,05 mg ksylometazoliny chlorowodorku.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Każda kropla zawiera około 500 IU cholekalcyferolu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWYTabletki produktu leczniczego zawierają laktozę.

2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. Cervarix zawiesina do wstrzykiwań w opakowaniu wielodawkowym .. (120 mg) /0,8 ml Każda ampułko-strzykawka zawiera enoksaparynę sodową (Enoxaparinum natricum) w ilościProdukt leczniczy Neoparin jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w: Zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjentów chirurgicznych z grup umiarkowanego i wysokiego ryzyka, w szczególności poddawanych zabiegom chirurgicznym ortopedycznym lub zabiegom w chirurgii ogólnej, w tym zabiegom w chirurgii onkologicznej.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.. 2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Atrovent, 0,25 mg/ml, roztwór do nebulizacji 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Catalin, 0,75 mg, tabletka i rozpuszczalnik do sporządzania kropli do oczu 2.. Produkt leczniczy zawiera sacharozę.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 0,75 mg pirenoksyny (Pirenoxinum) w postaci pirenoksyny sodowej 0,85 mgCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. 2,5 ml syropu zawiera 0,963 g sorbitolu = 0,08 jednostek chlebowych.. Leczenie fazy ostrej Dorośli i młodzież (w wieku 16 lat i powyżej) Leczenie umiarkowanych i ciężkich postaci atopowego zapalenia skóry u dorosłych w przypadkachCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ..

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni zażywać produktu leczniczego.

Cervarix zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. ChPL to z kolei dokument dla personelu medycznego.1.. (20 mg)/0,2 ml, roztwór do wstrzykiwań Neoparin, 4000 j.m.. 4.5.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ProHance, 279,3 mg/ml (0,5 mmol/ml), roztwór do wstrzykiwań 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Neoparin Forte, 12 000 j.m.. Aby dowiedzieć się, jakCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera: 279,3 mg/ml gadoteridolu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g (co odpowiada 81 ml) syropu zawiera: 430,55 mg wyciągu suchego z Hedera helix L, folium (liść bluszczu) (DER 4-8:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 30% (m/m) Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol (E 420)CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda ampułko-strzykawka zawiera 300 mikrogramów (1500 j.m) immunoglobuliny ludzkiej anty D.Produkt Fluenz Tetra jest tetrawalentną szczepionką zawierającą antygeny przeciwko czterem szczepom wirusa grypy — szczepowi typu A/(H1N1), szczepowi typu A/(H3N2) oraz dwóm szczepom typu B (po jednym z każdej linii).Produkt leczniczy Protopic 0,03% maść jest wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu Każda dawka (0,5 ml) zawiera około 2 mg etanolu.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Rhophylac 300, 300 mikrogramów / 2 ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 2.. (60 mg)/0,6 ml, roztwór do wstrzykiwań Neoparin, 8000 j.m.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Devikap, 15 000 IU/ml, krople doustne, roztwór 2.. Thymoglobuline 5 mg/ml, 25 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Fiolka wielodawkowa zawierająca 10 dawek po 0,5 ml.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Neoparin, 2000 j.m.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO COVID-19 Vaccine Moderna dyspersja do wstrzykiwań Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 (ze zmodyfikowanymi nukleozydami) 2.. Dane fizyko-chemiczne: Osmolalność (stężenie osmolowe) w temperaturze 37°C: 630 mOsm/kg wody Lepkość w temperaturze 20°C: 2,0 cPCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Cervarix zawi esina do wstrzykiwań w fiolce .. (150 mg)/1 ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml (20 kropli) roztworu do nebulizacji zawiera 261 mikrogramów ipratropiowego bromku (Ipratropii bromidum) w postaci ipratropiowego bromku jednowodnego, co odpowiada1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Liczba neutrofilów < 1 000/µl lub1.. Musi być czytelna i posiadać informacje zapisane w taki sposób, żeby każda osoba mogła je zrozumieć.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Neoparin, 20 mg/0,2 ml, roztwór do wstrzykiwań Neoparin, 40 mg/0,4 ml, roztwór do wstrzykiwań Neoparin, 60 mg/0,6 ml, roztwór do wstrzykiwań Neoparin, 80 mg/0,8 ml, roztwór do wstrzykiwań Neoparin, 100 mg/1 ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. (500 mg)/5 ml 2.Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Neoparin, 20 mg/0,2 ml, roztwór do wstrzykiwań Neoparin, 40 mg/0,4 ml, roztwór do wstrzykiwań Neoparin, 60 mg/0,6 ml, roztwór do wstrzykiwań Neoparin, 80 mg/0,8 ml, roztwór do wstrzykiwań Neoparin, 100 mg/1 ml, roztwór do wstrzykiwań 2.Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu do infuzji zawiera 2 mg cyprofloksacyny w postaci wodorosiarczanu,CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.Ten produkt zawiera organizmy modyfikowane genetycznie (GMO).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO NORMOSAN, 22,02-29,79 mg antrapochodnych w przeliczeniu na glukofrangulinę A/1,4 g, zioła do zaparzania 2.. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. Jednorazowa dawka (5 ml) zawiera 1,9 g sorbitolu.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu:• Produkt Zejula należy odstawić, jeśli liczba płytek krwi nie powróci do akceptowalnych wartości w ciągu 28-dniowej przerwy w leczeniu, lub jeśli u pacjentki uprzednio zmniejszono już dawkę do 100 mg raz na dobę.. Aby dowiedzieć się,CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Leku nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.. (80 mg)/0,8 ml, roztwór do wstrzykiwań Neoparin, 10 000 j.m.. Ulotka z założenia przeznaczona jest dla pacjenta.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 16 i 18] (Rekombinowana, z adiuwantem, adsorbowana) 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. (40 mg)/0,4 ml, roztwór do wstrzykiwań Neoparin, 6000 j.m.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO XYLOMETAZOLIN WZF, 0,1%, 1 mg/ml, krople do nosa, roztwór 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Hederasal 26,6 mg/5 ml, syrop 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY1.. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniamiProdukt zawiera sorbitol (E420).. (100 mg)/1 ml, roztwór do wstrzykiwań j.m.. (120 mg)/0,8 ml, roztwór do wstrzykiwań Neoparin Forte, 15 000 j.m.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 12 000 j.m.. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt